2011-2015دنس / الکترونیک

All In My Head

Download

All In My Head By Nadia Ali

It’s all in my head
همش ساخته و پرداخته ذهنمه
It’s all in my head
همش ساخته و پرداخته ذهنمه

I wonder if I’ll always feel this weak
نمیدونم این احساس ضعف رو تا همیشه تجربه کنم یا نه
When I go to the places that we used to be
وقتی میرم جاهایی که باهم خاطره داریم حسش میکنم
I wonder if you check my pictures
نمیدونم هنوزم عکسامو چک میکنی یا نه
On the little phone I got you
با همون گوشی کوچیکی که برات گرفتم

And I know I shouldn’t care
میدونم که نباید برام مهم باشه و
There are better things to do
کارای بهتری برای انجام دادن هست
Then to spend my every moment
تا اینکه بخوام زندگیمو صرف این کنم که
Creepin’ up on you
آسه آسه به تو نزدیک شم
Creepin’ up on you
آسه آسه به تو نزدیک شم
Creepin’ up on you
آسه آسه به تو نزدیک شم
Creepin’, creepin’, creepin’
آسه آسه، آسه آسه

Was it all in my head?
همش ساخته و پرداخته ذهنم بود؟
All in my head
ساخته و پرداخته ذهنم
All in my head
ساخته و پرداخته ذهنم
Was it all in my head?
همش ساخته و پرداخته ذهنم بود؟
All in my head
ساخته و پرداخته ذهنم
All in my head
ساخته و پرداخته ذهن خودم

It’s all in my head
همش ساخته و پرداخته ذهنمه

It’s all in my head
همش ساخته و پرداخته ذهنمه

I heard that you’ve been asking around about me
شنیدم که اینور اونور آمار منو میگرفتی
I guess you noticed I was on to new things
شاید فهمیدی دنبال اینم که چیزای جدیدی تجربه کنم
Ironic now you check my pictures
برام جالبه که عکسامو چک میکنی
On the little phone I got you
با همون گوشی کوچیکی که برات گرفتم

‘Cause I thought you didn’t care
آخه فکر میکردم برات مهم نباشه
You had better things to see
چیزای بهتری هست که بخوایی ببینی
Then to spend a single moment
تا اینکه بخوایی یه لحظه وقت بذاری و
Creepin’ up on me
آسه آسه به من نزدیک شی
Creepin’ up on me
آسه آسه به من نزدیک شی
Creepin’ up on me
آسه آسه به من نزدیک شی
Creepin’, creepin’, creepin’
آسه آسه، آسه آسه

Was it all in my head?
همش ساخته و پرداخته ذهنم بود؟
All in my head
ساخته و پرداخته ذهنم
All in my head
ساخته و پرداخته ذهنم
Was it all in my head?
همش ساخته و پرداخته ذهنم بود؟
All in my head
ساخته و پرداخته ذهنم
All in my head
ساخته و پرداخته ذهنم

It’s all in my head
همش ساخته و پرداخته ذهنمه

It’s all in my head
همش ساخته و پرداخته ذهنمه

It’s all in my head
همش ساخته و پرداخته ذهنمه
That you feel this way about me
اینکه تو چه حسی به من داری
Those are things you never said
اینا حرفایی هستن که هیچوقت به زبون نیاوردی
It was all my fantasy
همش تو تخیلات خودم بود
I was just imagining
فقط داشتم تصور میکردم
That you thought about me
اینکه تو به من فکر میکنی
That you thought about me
اینکه تو به من فکر میکنی

It was all in my head
همش ساخته و پرداخته ذهنم بود
It was all in my head
همش ساخته و پرداخته ذهنم بود
It was all in my head
همش ساخته و پرداخته ذهنم بود

It was all in my head
همش ساخته و پرداخته ذهنم بود
It was all in my head
همش ساخته و پرداخته ذهنم بود
It was all in my head
همش ساخته و پرداخته ذهنم بود

It was all in my head
همش ساخته و پرداخته ذهنم بود
It was all in my head
همش ساخته و پرداخته ذهنم بود
It was all in my head
همش ساخته و پرداخته ذهنم بود

It was all in my head
همش ساخته و پرداخته ذهنم بود
It was all in my head
همش ساخته و پرداخته ذهنم بود
It was all in my head
همش ساخته و پرداخته ذهنم بود

It’s all in my head
همش ساخته و پرداخته ذهنمه

It’s all in my head
همش ساخته و پرداخته ذهنمه

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 22) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00