2016-2020دنس / الکترونیک

Back To Me

Download

Back To Me By Vanotek feat. Eneli

Take me back, don’t leave me
باهام آشتی کن، ترکم نکن
Don’t be bad, don’t hurt me
بد نشو، بهم آسیب نزن
Listen to me when I say
وقتی حرف میزنم بهم گوش کن
I know what you did so
میدونم چیکار کردی
When you said you let go
وقتی گفتی میخوایی ولم کنی
Did you ever think of me?
اصلا به من فکر کردی؟

But it’s goin’ through my mind
ولی این داره میره تو مخم
That she’s always in your mind
که همیشه به اون دختره فکر میکنی
While I keep you there in mine, oh I
اونم وقتی که ذهن من دائما درگیر توئه، بیچاره من
It’s goin’ through my mind
این داره میره تو مخم
That she’s always in your mind
که همیشه به اون دختره فکر میکنی
While I keep you there in mine, oh I
اونم وقتی که ذهن من دائما درگیر توئه، بیچاره من

I’m not a dog
من یه سگ نیستم
That all he’s ever been taught
که تنها چیزی که یاد گرفته اینه
Is to wait patiently
که صبورانه منتظر باشه
Don’t you come back to me
کی میخوایی برگردی پیشم
I’m not a dog
من یه سگ نیستم
That all he’s ever been taught
که تنها چیزی که یاد گرفته اینه
Is to wait patiently
که صبورانه منتظر باشه
Come back to me, to me
برگرد پیشم، پیش من

There is somethin’ different
یه چیزی فرق کرده
In the way you’re speakin’
تو نحوه صحبت کردنت
Now you’re harder to believe
الان دیگه باور کردنت سخت تر شده
I can tell you’re distant
برام واضحه که باهام سرد شدی
And I know the reason
و دلیلشو میدونم
Did you think that I won’t see?
فکر میکردی نمیفهمم؟

But it’s goin’ through my mind
ولی این داره میره تو مخم
That she’s always in your mind
که همیشه به اون دختره فکر میکنی
While I keep you there in mine, oh I
اونم وقتی که ذهن من دائما درگیر توئه، بیچاره من
It’s goin’ through my mind
این داره میره تو مخم
That she’s always in your mind
که همیشه به اون دختره فکر میکنی
While I keep you there in mine, oh I
اونم وقتی که ذهن من دائما درگیر توئه، بیچاره من

I’m not a dog
من یه سگ نیستم
That all he’s ever been taught
که تنها چیزی که یاد گرفته اینه
Is to wait patiently
که صبورانه منتظر باشه
Don’t you come back to me
کی میخوایی برگردی پیشم
I’m not a dog
من یه سگ نیستم
That all he’s ever been taught
که تنها چیزی که یاد گرفته اینه
Is to wait patiently
که صبورانه منتظر باشه
Come back to me, to me
برگرد پیشم، پیش من

Give me a reason why you said goodbye
یه دلیل برام بیار که چرا خداحافظی کردی
Give me a reason for the lonely nights
یه دلیل برای شبایی که تنها سر کردم بیار
Give me a reason why you did that
یه دلیل برای کاری که کردی بیار
No need to fall on your knees
لازم نیست به دست و پام بیوفتی

I’m not a dog
من یه سگ نیستم
That all he’s ever been taught
که تنها چیزی که یاد گرفته اینه
Is to wait patiently
که صبورانه منتظر باشه
Don’t you come back to me
کی میخوایی برگردی پیشم
I’m not a dog
من یه سگ نیستم
That all he’s ever been taught
که تنها چیزی که یاد گرفته اینه
Is to wait patiently
که صبورانه منتظر باشه
Come back to me, to me
برگرد پیشم، پیش من

Come back to me, to me
برگرد پیشم، پیش من

Come back to me, to me
برگرد پیشم، پیش من

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 11) میانگین امتیازات: 3.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00