2021-2022پاپ

Bad Habits

Download

Bad Habits By Ed Sheeran

One, two, three, four
Ooh-ooh, ooh-ooh

Every time you come around, you know I can’t say no
هربار که بیایی سمتم، میدونی که نمیتونم بگم نه
Every time the sun goes down, I let you take control
هربار که خورشید غروب میکنه، همه چی رو میسپارم به تو
I can feel the paradise before my world implodes
میتونم بهشت رو قبل از به پایان رسیدن دنیام حس کنم
And tonight had something wonderful
و امشب میتونه شب خاصی باشه

My bad habits lead to late nights endin’ alone
عادتای بد من باعث میشن آخر شبا تنها بمونم
Conversations with a stranger I barely know
هم صحبت شدن با غریبه ای که به سختی میشناسمش
Swearin’ this will be the last, but it probably won’t
قسم میخورم آخرین بارم باشه، ولی احتمالا آخرین بار نیست
I got nothin’ left to lose, or use, or do
چیزی برای از دست دادن، استفاده کردن یا انجام دادن ندارم

My bad habits lead to wide eyes stare into space
عادتای بد من باعث میشن با چشمای متعجب به افق خیره بشم
And I know I’ll lose control of the things that I say
و میدونم چیزایی که میگم دست خودم نیست
Yeah, I was lookin’ for a way out, now I can’t escape
آره، دنبال راه فرار میگشتم، حالا نمیتونم فرار کنم
Nothin’ happens after two, it’s true
اینکه بعد از ساعت دو شب اتفاقای خوبی نمیوفته حقیقته
It’s true, my bad habits lead to you
حقیقت داره، عادتای بد من باعث میشن بیام سمت تو

Ooh-ooh, ooh-ooh
My bad habits lead to you
عادتای بد من باعث میشن بیام سمت تو
Ooh-ooh, ooh-ooh
My bad habits lead to you
عادتای بد من باعث میشن بیام سمت تو

Every pure intention ends when the good times start
میگن هر قصد و نیت پاکی به وقتش به نتیجه میرسه
Fallin’ over everything to reach the first time’s spark
دست به دامن هر چیزی شدم تا اولین جرقه ش زده بشه
It started under neon lights, and then it all got dark
زیر نور چراغ های نئون شروع شد و بعد همه چی تاریک شد
I only know how to go too far
من فقط بلدم چجوری زیاده روی کنم

My bad habits lead to late nights endin’ alone
عادتای بد من باعث میشن آخر شبا تنها بمونم
Conversations with a stranger I barely know
هم صحبت شدن با غریبه ای که به سختی میشناسمش
Swearin’ this will be the last, but it probably won’t
قسم میخورم آخرین بارم باشه، ولی احتمالا آخرین بار نیست
I got nothin’ left to lose, or use, or do
چیزی برای از دست دادن، استفاده کردن یا انجام دادن ندارم

My bad habits lead to wide eyes stare into space
عادتای بد من باعث میشن با چشمای متعجب به افق خیره بشم
And I know I’ll lose control of the things that I say
و میدونم چیزایی که میگم دست خودم نیست
Yeah, I was lookin’ for a way out, now I can’t escape
آره، دنبال راه فرار میگشتم، حالا نمیتونم فرار کنم
Nothin’ happens after two, it’s true
اینکه بعد از ساعت دو شب اتفاقای خوبی نمیوفته حقیقته
It’s true, my bad habits lead to you
حقیقت داره، عادتای بد من باعث میشن بیام سمت تو

Ooh-ooh, ooh-ooh
My bad habits lead to you
عادتای بد من باعث میشن بیام سمت تو
Ooh-ooh, ooh-ooh

We took the long way ’round
مسیر طولانی رو پشت سر گذاشتیم
And burned ’til the fun ran out, now
تا وقتی خوش بودیم آتیش سوزوندیم و الان

My bad habits lead to late nights endin’ alone
عادتای بد من باعث میشن آخر شبا تنها بمونم
Conversations with a stranger I barely know
هم صحبت شدن با غریبه ای که به سختی میشناسمش
Swearin’ this will be the last, but it probably won’t
قسم میخورم آخرین بارم باشه، ولی احتمالا آخرین بار نیست
I got nothin’ left to lose, or use, or do
چیزی برای از دست دادن، استفاده کردن یا انجام دادن ندارم

My bad habits lead to wide eyes stare into space
عادتای بد من باعث میشن با چشمای متعجب به افق خیره بشم
And I know I’ll lose control of the things that I say
و میدونم چیزایی که میگم دست خودم نیست
Yeah, I was lookin’ for a way out, now I can’t escape
آره، دنبال راه فرار میگشتم، حالا نمیتونم فرار کنم
Nothin’ happens after two, it’s true
اینکه بعد از ساعت دو شب اتفاقای خوبی نمیوفته حقیقته
It’s true, my bad habits lead to you
حقیقت داره، عادتای بد من باعث میشن بیام سمت تو

Ooh-ooh, ooh-ooh
My bad habits lead to you
عادتای بد من باعث میشن بیام سمت تو
Ooh-ooh, ooh-ooh
My bad habits lead to you
عادتای بد من باعث میشن بیام سمت تو

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 9) میانگین امتیازات: 4.4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00