2016-2020آر اند بی / سول

Blinding Lights

Download

Blinding Lights By The Weeknd

I’ve been tryna call
سعی کردم زنگ بزنم
I’ve been on my own for long enough
خیلی وقته که تو حال خودم بودم
Maybe you can show me how to love, maybe
شاید تو بتونی بهم نشون بدی چجوری عاشق بشم، شاید

I’m going through withdrawals
دیگه دارم خمار میشم
You don’t even have to do too much
لازم نیست خیلی به خودت زحمت بدی
You can turn me on with just a touch, baby
میتونی با یه نوازش هم منو از خود بی خود کنی، عزیزم

I look around and
به اطراف نگاه میکنم و
Sin City’s cold and empty (oh)
لاس وگاس خالی از سکنه و بی روح شده
No one’s around to judge me (oh)
هیچکی این نزدیکیا نیست تا قضاوتم کنه
I can’t see clearly when you’re gone
از وقتی رفتی دیگه نمیتونم درست ببینم

I said, ooh, I’m blinded by the lights
بهت گفتم، روشنایی چراغا کورم کرده
No, I can’t sleep until I feel your touch
نه، تا وقتیکه نوازش کردنت رو حس نکنم نمیتونم خوابم
I said, ooh, I’m drowning in the night
بهت گفتم، دارم تو تاریکی شب غرق میشم
Oh, when I’m like this, you’re the one I trust
وقتی اینجوری میشم، تو تنها کی هستی که بهش دلگرمم

I’m running out of time
وقتم داره تموم میشه
‘Cause I can see the sun light up the sky
چون میتونم نور خورشید رو تو آسمون ببینم
So I hit the road in overdrive, baby, oh
پس من تخته گاز زدم به جاده، عزیزم

The city’s cold and empty (oh)
شهر خالی از سکنه و بی روح شده
No one’s around to judge me (oh)
هیچکی این نزدیکیا نیست تا قضاوتم کنه
I can’t see clearly when you’re gone
از وقتی رفتی دیگه نمیتونم درست ببینم

I said, ooh, I’m blinded by the lights
بهت گفتم، روشنایی چراغا کورم کرده
No, I can’t sleep until I feel your touch
نه، تا وقتیکه نوازش کردنت رو حس نکنم نمیتونم خوابم
I said, ooh, I’m drowning in the night
بهت گفتم، دارم تو تاریکی شب غرق میشم
Oh, when I’m like this, you’re the one I trust
وقتی اینجوری میشم، تو تنها کی هستی که بهش دلگرمم

I’m just walking by to let you know (by to let you know)
این همه راه اومدم تا بهت بگم
I can never say it on the phone (say it on the phone)
هیچوقت نتونستم اینو پشت تلفن بگم
Will never let you go this time (ooh)
اینبار دیگه نمیذارم بری

I said, ooh, I’m blinded by the lights
بهت گفتم، روشنایی چراغا کورم کرده
No, I can’t sleep until I feel your touch
نه، تا وقتیکه نوازش کردنت رو حس نکنم نمیتونم خوابم

I said, ooh, I’m blinded by the lights
بهت گفتم، روشنایی چراغا کورم کرده
No, I can’t sleep until I feel your touch
نه، تا وقتیکه نوازش کردنت رو حس نکنم نمیتونم خوابم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 3) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00