2016-2020پاپ

Call Me Sir

Download

Call Me Sir By Train
feat. Cam & Travie McCoy

When I ride by myself, I don’t ever get no help
وقتی خودم تنهایی سر میکنم، کسی حتی به کمکم هم نمیاد
But when I roll up with her, everybody calls me sir
ولی وقتی با اون میچرخم، همه بهم میگن آقای محترم
No matter how long I stay, they never ever know my name
مهم نیست چقدر یجا بمونم، بقیه حتی اسمم رو هم نمیدونن
But when I walk in with her, everybody calls me sir
ولی وقتی با اون قدم میزنم، همه بهم میگن آقای محترم

Northern California, same old Friday night
کالیفرنیای شمالی، همون جمعه شب های همیشگی
I tend to be invisible underneath these city lights
ترجیح میدادم زیر چراغ های این شهر نامرئی باشم
Then I met my baby, felt like I struck gold
بعدش با عزیزم آشنا شدم، انگار که گنج پیدا کردم
Now they treat me like royalty everywhere I go
حالا هرجا میرم بقیه مثل شاهزاده ها باهام رفتار میکنن
Oh-oh, oh-oh

When I ride by myself, I don’t ever get no help
وقتی خودم تنهایی سر میکنم، کسی حتی به کمکم هم نمیاد
But when I roll up with her, everybody calls me sir
ولی وقتی با اون میچرخم، همه بهم میگن آقای محترم
No matter how long I stay, they never ever know my name
مهم نیست چقدر یجا بمونم، بقیه حتی اسمم رو هم نمیدونن
But when I walk in with her, everybody calls me sir
ولی وقتی با اون قدم میزنم، همه بهم میگن آقای محترم

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh, oh-oh
Call me sir
میگن آقای محترم
Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh, oh-oh
Oh-oh, oh-oh

I ain’t goin’ nowhere unless he’s there with me
من هیجا نمیرم مگه اینکه اون باهام باشه
‘Cause I don’t stand in line no more, admission’s always free
چون دیگه لازم نیست تو صف چیزی وایسم، ورودی ها همیشه رایگانه
He could break the law, he could break your heart in two
اون میتونه قانون رو زیر پا بذاره، میتونه قلبتو بشکنه
But I promise that you won’t care when he smiles at you
ولی قول میدم وقتی بهت لبخند بزنه همه چی از یادت میره
Oh-oh, oh-oh

When I ride by myself, I don’t ever get no help
وقتی خودم تنهایی سر میکنم، کسی حتی به کمکم هم نمیاد
But when I roll up with her, everybody calls me sir
ولی وقتی با اون میچرخم، همه بهم میگن آقای محترم
No matter how long I stay, they never ever know my name
مهم نیست چقدر یجا بمونم، بقیه حتی اسمم رو هم نمیدونن
But when I walk in with her, everybody calls me sir (Come on)
ولی وقتی با اون قدم میزنم، همه بهم میگن آقای محترم

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh, oh-oh
Call me sir
میگن آقای محترم
Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh, oh-oh (Ha-ha)
Call me sir
میگن آقای محترم
Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh, oh-oh (Come on, hey, Pat)
Call me sir (Heh-heh-ha!)
میگن آقای محترم
Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh, oh-oh (Yo!)
Something about her man
یه چیزی تو مایه های مرد زندگیش
She makes me feel like a million bucks, bruh
اون کاری میکنه که انگار خدا دنیا رو بهم داده
Oh-oh, oh-oh

Every time we hit the streets it’s like a world premier
هربار که میزنیم به جاده، شبیه اولین نمایش جهانی یه فیلمه
She makes me feel like Sia swinging from that chandelier (Wait for ’em)
اون کاری میکنه که مثل سیا بخوام از اون لوستر تاب بخورم
(اشاره به یکی از آهنگ های سیا)
Went from marginally famous to the top of the A-list
از آدمایی که زیاد معروف نبودن رسیدیم به فهرست برترین ها
And just for future reference, here’s a tip Mr. Belvedere:
:و برای استفاده تو آینده، چند تا نکته از سریال آقای بلودر
Never judge a book by it’s cover (No)
هیچوقت یه کتاب رو از جلدش قضاوت نکن
And never judge an ugly duckling by his mother (Uh-uh)
و هیچوقت یه جوجه اردک زشت رو مثل مادرش قضاوت نکن
The frog prince got kissed, her lips granted his wish
طلسم شاهزاده قورباغه با بوسه شکسته شد، لبهای معشوق آرزوشو برآورده کرد
It’s a sad world when your net worth determines your lover, but (Yeah, yeah, yeah, yeah; yo soy sad)
دنیای غم انگیزیه که ارزش دارایی آدما ملاک عشق و عاشقی شده، ولی
What would I ever do without you, huh?
من بدون تو چیکار کنم، هان؟
I prolly wouldn’t have a clue without you
احتمالا بدون تو نمیدونستم باید چیکار کنم
But one thing’s for sure: when I pull up with her
ولی یه چیزی برای اطمینان: وقتی کنار عشقم هستم
Don’t refer to me as Travie, you can, you can
منو تراوی صدا نزن، تو میتونی، تو میتونی

Call me sir
بگی آقای محترم
Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh, oh-oh
Call me sir
بگی آقای محترم
Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh, oh-oh
Call me sir
بگی آقای محترم
Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh, oh-oh
Call me sir
بگی آقای محترم
Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh, oh-oh
Call me sir
بگی آقای محترم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 2) میانگین امتیازات: 4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

1 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
JuniorMarlene
JuniorMarlene
1 سال قبل

🔹🇮🇹🦅🇺🇲🔹
ضرب‌المثل ایرانی میگوید کوه به کوه
.نمیرسد ولی آدم به آدم خواهد رسید
🎈Iloveu BB.MARLENE.&.JUNIOR.

0:00
0:00