2016-2020آر اند بی / سول

Conversations in the Dark

Download

Conversations in the Dark By John Legend

Talk
حرف بزنیم
Let’s have conversations in the dark
بیا تو تاریکی حرف بزنیم
World is sleeping, I’m awake with you
کل دنیا خوابن، من با تو بیدارم
With you
کنار تو
Watch
ببینیم
Movies that we’ve both already seen
فیلم هایی که قبلا دوتایی دیدیم
I ain’t even looking at the screen, it’s true
راستش، من اصلا به صفحه نمایش نگاه نمیکنم
I got my eyes on you
چشمام فقط به توئه
And you say that you’re not worth it
بعدش میگی ارزشش رو نداری
You get hung up on your flaws
فقط عیباتو میبینی
Well, in my eyes you are perfect
خب، از نظر من تو عالی هستی
As you are
همینجوری که هستی

I will never try to change you, change you
هیچوقت سعی نمیکنم تغییرت بدم
I will always want the same you, same you
همیشه همینی که هستی رو میخوام
Swear on everything I pray to
به هرچیزی که صدای دعامو شنیده
That I won’t break your heart
قسم میخورم که دلتو نمیشکنم
I’ll be there when you get lonely, lonely
وقتی تنها بشی خودم کنارتم
Keep the secrets that you told me, told me
محرم اسراری میشم که بهم گفتی
And your love is all you owe me
و عشق تنها چیزیه که تو به من بدهکاری
And I won’t break your heart
و هیچوقت دلتو نمیشکنم

On
Sunday mornings we sleep-in ’til noon
روزای یکشنبه رو تا ظهر میخوابیم
Well, I can sleep forever next to you
خب، من میتونم تا ابد کنارت بخوابم
Next to you
کنارت
And we
و ما
We got places we both gotta be
جاهایی هست که مجبوریم بریم
But there ain’t nothing I would rather do
ولی اونجا کاری نیست که دلم بخواد انجام بدم
Then blow off all my plans for you
پس بخاطر تو بیخیال همه برنامه هام میشم
And you say that you’re not worth it
بعدش میگی ارزشش رو نداری
And get hung up on your flaws
فقط عیباتو میبینی
But in my eyes you are perfect
خب، از نظر من تو عالی هستی
As you are
همینجوری که هستی
As you are
همینجوری که هستی

I will never try to change you, change you
هیچوقت سعی نمیکنم تغییرت بدم
I will always want the same you, same you
همیشه همینی که هستی رو میخوام
Swear on everything I pray to
به هرچیزی که صدای دعامو شنیده
That I won’t break your heart
قسم میخورم که دلتو نمیشکنم
I’ll be there when you get lonely, lonely
وقتی تنها بشی خودم کنارتم
Keep the secrets that you told me, told me
محرم اسراری میشم که بهم گفتی
And your love is all you owe me
و عشق تنها چیزیه که تو به من بدهکاری
And I won’t break your heart
و هیچوقت دلتو نمیشکنم

When no one seems to notice
وقتی کسی بهت توجه نمیکنه
And your days, they seem so hard
و روزای سختی رو میگذرونی
My darling, you should know this
عزیزم، باید اینو بدونی
My love is everywhere you are
هرجا باشی عشق من همراهته
I will never try to change you, change you
هیچوقت سعی نمیکنم تغییرت بدم
I will always want the same you, same you
همیشه همینی که هستی رو میخوام
Swear on everything I pray to
به هرچیزی که صدای دعامو شنیده
That I won’t break your heart
قسم میخورم که دلتو نمیشکنم
I’ll be there when you get lonely, lonely
وقتی تنها بشی خودم کنارتم
Keep the secrets that you told me, told me
محرم اسراری میشم که بهم گفتی
And your love is all you owe me
و عشق تنها چیزیه که تو به من بدهکاری
And I won’t break your heart
و هیچوقت دلتو نمیشکنم
I won’t break your heart
هیچوقت دلتو نمیشکنم

مترجم: داود صمدی

 enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 19) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00