2016-2020پاپ

Dance Monkey

Download

Dance Monkey By Tones And I

They say, “Oh my god, I see the way you shine
میگه، وای خدای من، میبینم چجوری داری میدرخشی
Take your hands, my dear, and place them both in mine”
دستاتو بیار، عزیزم، و بذارشون تو دستام
You know you stopped me dead while I was passing by
میدونی وقتی داشتم از کنارت رد میشدم کاری کردی که خشکم بزنه
And now I beg to see you dance just one more time
و الان ازت خواهش میکنم بذار یبار دیگه رقصیدنت رو ببینم

Ooh, I see you, see you, see you every time
حواسم بهت هست، همیشه حواسم بهت هست
And oh my, I, I, I like your style
و خدای من، من استایلت رو دوست دارم
You, you make me, make me, make me wanna cry
تو کاری میکنی، کاری میکنی که دلم میخواد داد بزنم
And now I beg to see you dance just one more time
و الان ازت خواهش میکنم بذار یبار دیگه رقصیدنت رو ببینم

So they say
اینجوری میگه
“Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh
برام برقص، برام برقص، برام برقص
I’ve never seen anybody do the things you do before”
تا حالا ندیدم کسی بتونه کارایی که تو میکنی رو انجام بده
They say
میگه
“Move for me, move for me, move for me, eh-eh-eh
برام تکون بده، برام تکون بده، برام تکون بده
And when you’re done, I’ll make you do it all again”
و وقتی رقصت تموم شد، باید دوباره از اول برقصی

I said, “Oh my god, I see you walking by
گفتم، وای خدای من، میبینم که از کنارم رد میشی
Take my hands, my dear, and look me in my eyes”
دستامو بگیر، عزیزم، و تو چشمام نگاه کن
Just like a monkey, I’ve been dancin’ my whole life
درست مثل یه میمون، تمام زندگیم مشغول رقصیدن بودم
But you just beg to see me dance just one more time
بعد تو داری ازم خواهش میکنی یبار دیگه رقصیدنم رو ببینی

Ooh, I see you, see you, see you every time
حواسم بهت هست، همیشه حواسم بهت هست
And oh my, I, I, I like your style
و خدای من، من استایلت رو دوست دارم
You, you make me, make me, make me wanna cry
تو کاری میکنی، کاری میکنی که دلم میخواد داد بزنم
And now I beg to see you dance just one more time
و الان ازت خواهش میکنم بذار یبار دیگه رقصیدنت رو ببینم

So they say
اینجوری میگه
“Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh
برام برقص، برام برقص، برام برقص
I’ve never seen anybody do the things you do before”
تا حالا ندیدم کسی بتونه کارایی که تو میکنی رو انجام بده
They say
میگه
“Move for me, move for me, move for me, eh-eh-eh
برام تکون بده، برام تکون بده، برام تکون بده
And when you’re done, I’ll make you do it all again”
و وقتی رقصت تموم شد، باید دوباره از اول برقصی
They say
میگه
“Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
برام برقص، برام برقص، برام برقص
I’ve never seen anybody do the things you do before”
تا حالا ندیدم کسی بتونه کارایی که تو میکنی رو انجام بده
They say
میگه
“Move for me, move for me, move for me, eh-eh-eh
برام تکون بده، برام تکون بده، برام تکون بده
And when you’re done, I’ll make you do it all again”
و وقتی رقصت تموم شد، باید دوباره از اول برقصی

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Oh-oh, oh-oh, oh
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh
Ooh, ah-ah, ah-ah

They say
میگه
“Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh
برام برقص، برام برقص، برام برقص
I’ve never seen anybody do the things you do before”
تا حالا ندیدم کسی بتونه کارایی که تو میکنی رو انجام بده
They say
میگه
“Move for me, move for me, move for me, eh-eh-eh
برام تکون بده، برام تکون بده، برام تکون بده
And when you’re done, I’ll make you do it all again”
و وقتی رقصت تموم شد، باید دوباره از اول برقصی
They say
میگه
“Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
برام برقص، برام برقص، برام برقص
I’ve never seen anybody do the things you do before”
تا حالا ندیدم کسی بتونه کارایی که تو میکنی رو انجام بده
They say
میگه
“Move for me, move for me, move for me, eh-eh-eh
برام تکون بده، برام تکون بده، برام تکون بده
And when you’re done, I’ll make you do it all again
و وقتی رقصت تموم شد، باید دوباره از اول برقصی
All again”
از اول

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 2) میانگین امتیازات: 1.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00