2016-2020پاپ

Dangerously

Download

Dangerously By Charlie Puth

This is gonna hurt, but I blame myself first
دردناکه، ولی اول از همه خودمو مقصر میدونم
‘Cause I ignored the truth
چون حقیقت رو نادیده میگرفتم
Drunk off of that love, it fucked my head up
سرمست از این عشق، عقل و هوش از سرم پرید
There’s no forgetting you
فراموش شدنی نیستی

You’ve awoken me, but you’re choking me
از خواب غفلت بیدارم کردی، ولی داری نفسم رو بند میاری
I was so obsessed
فکر و ذکرم تو بودی
Gave you all of me
تمام وجودمو به تو دادم
And now honestly, I got nothing left
و راستشو بخوایی، الان هیچی ازم نمونده

I loved you dangerously
به طرز خطرناکی عاشقت بودم
More than the air that I breathe
بیشتر از هوایی که نفس میکشم
Knew we would crash at the speed that we were going
اینجوری که ما تند میرفتیم معلوم بود آخرش خوب تموم نمیشه
Didn’t care if the explosion ruined me
برامم مهم نبود اگه درهم بشکنم و نابود شم
Baby, I loved you dangerously
به طرز خطرناکی عاشقت بودم عزیزم
Mmm, mmm
I loved you dangerously
به طرز خطرناکی عاشقت بودم

Usually I hold the power with both my hands tied behind my back
معمولا حتی اگه دستامم از پشت بسته باشن روحیمو نمیبازم
Look at how things changed
ببین اوضاع چجوری تغییر کرده
‘Cause now you’re the train
الان تو مثل قطار در حال حرکت هستی و
And I’m tied to the track
من اونی که به ریل قطار بسته شده

You’ve awoken me, but you’re choking me
از خواب غفلت بیدارم کردی، ولی داری نفسم رو بند میاری
I was so obsessed
فکر و ذکرم تو بودی
Gave you all of me
تمام وجودمو به تو دادم
And now honestly, I got nothing left
و راستشو بخوایی، الان هیچی ازم نمونده

‘Cause I loved you dangerously
چوت به طرز خطرناکی عاشقت بودم
More than the air that I breathe
بیشتر از هوایی که نفس میکشم
Knew we would crash at the speed that we were going
اینجوری که ما تند میرفتیم معلوم بود آخرش خوب تموم نمیشه
Didn’t care if the explosion ruined me
برامم مهم نبود اگه درهم بشکنم و نابود شم
Baby, I loved you dangerously
به طرز خطرناکی عاشقت بودم عزیزم

You took me down, down, down, down
نابودم کردی، نابود، نابود
And kissed my lips with goodbye
و موقع خداحافظی یه بوسه تحویلم دادی
I see it now, now, now, now
الان فهمیدم، الان، الان
It was a matter of time
دیر و زود داشت ولی سوخت و سوز نه
You know I know, there’s only one place this could lead
هم تو میدونی آخرش به کجا ختم میشه هم من
But you are the fire, I’m gasoline
به هر حال ما برای هم مثل آتیش و بنزینیم

I loved you, I loved you, I loved you
عاشقت بودم، عاشقت بودم

I loved you dangerously
به طرز خطرناکی عاشقت بودم
Ooh, more than the air that I breathe
بیشتر از هوایی که نفس میکشم
Oh now, knew we would crash at the speed that we were going
خب، اینجوری که ما تند میرفتیم معلوم بود آخرش خوب تموم نمیشه
Didn’t care if the explosion ruined me
برامم مهم نبود اگه درهم بشکنم و نابود شم
Oh, oh, baby, I loved you dangerously
به طرز خطرناکی عاشقت بودم عزیزم

Mmm, mmm
Ooh, I loved you dangerously
به طرز خطرناکی عاشقت بودم
Ooh-ooh, I loved you dangerously
به طرز خطرناکی عاشقت بودم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 5) میانگین امتیازات: 4.4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00