2023آر اند بی / سول

Die For You

Download

Die For You By The Weeknd & Ariana Grande

I’m findin’ ways to articulate the feelin’ I’m goin’ through
دارم دنبال راههایی میگردم تا احساساتمو بیان کنم
I just can’t say I don’t love you (Yeah)
نمیتونم بگم عاشقت نیستم آره
‘Cause I love you, yeah
چون عاشقتم، آره
It’s hard for me to communicate the thoughts that I hold
برام سخته حرفایی که تو ذهنم هست رو درست منتقل کنم
But tonight, I’m gon’ let you know
ولی امشب، میخوام بدونی
Let me tell the truth
بذار حقیقتو بگم
Baby, let me tell the truth, yeah
عزیزم، بذار حقیقتو بگم، آره

You know what I’m thinkin’, see it in your eyes
از تو چشمات میخونم که میدونی به چی فکر میکنم
You hate that you want me, hate it when you cry
از اینکه منو میخوای متنفری، از اینکه گریه ات میگیره متنفری
You’re scared to be lonely, ‘specially in the night
از تنها شدن میترسی، مخصوصا از تنهایی تو شب
I’m scared that I’ll miss you, happens every time
میترسم که دلم برات تنگ بشه، همیشه دلتنگتم
I don’t want this feelin’, I can’t afford love
این احساسو نمیخوام، نمیتونم از عهده عشق بر بیام
I try to find a reason to pull us apart
سعی میکنم یه دلیل پیدا کنم تا از هم جدا شیم
It ain’t workin’ ’cause you’re perfеct
ولی جواب نمیده، آخه تو بی نظیری
And I know that you’re worth it
و میدونم که ارزشش رو داری
I can’t walk away, oh
نمیتونم ازت دور شم

Even though we’rе goin’ through it (Ah)
هر چند که باید این دورانو بگذرونیم
And it makes you feel alone
و این باعث میشه که احساس تنهایی کنی
Just know that I would die for you (Ooh, ooh)
فقط اینو بدون که حاضرم برات بمیرم
Baby, I would die for you, yeah
عزیزم، حاضرم برات بمیرم، آره
The distance and the time between us (Distance and the time)
زمان و فاصله بین ما، زمان و فاصله
It’ll never change my mind ’cause
هیچوقت نمیتونن نظرم رو تغییر بدن، آخه
Baby, I would die for you (I would die for you)
عزیزم، حاضرم برات بمیرم، آره، حاضرم برات بمیرم
Baby, I would die for you, yeah
عزیزم، حاضرم برات بمیرم، آره

I’m findin’ ways to stay concentrated on what I gotta do
دارم دنبال راههایی میگردم تا رو کاری که باید انجام بدم تمرکز کنم
But, baby boy, it’s so hard ’round you
ولی، خوشگل پسر، وقتی نزدیکتم سخته
And yes, I’m blamin’ you
و آره، تو رو سرزنش میکنم
And you know I can’t fake it, now or never
و میدونی که نمیتونم تظاهر کنم، یا الان یا هیچوقت دیگه
And you insinuatin’ that you think we might be better
تو یجورایی بهم فهمونده بودی که فکر میکنی شاید بهتره
Better me and you
من و تو کنار هم باشیم
Yeah, I know you do
آره، میدونم که اینکارو میکنی

You know what I’m thinkin’, see it in your eyes
از تو چشمات میخونم که میدونی به چی فکر میکنم
You hate that you want me, hate it when you cry
از اینکه منو میخوای متنفری، از اینکه گریه ات میگیره متنفری
It ain’t workin’ ’cause you’re perfect (Mm)
ولی جواب نمیده، آخه تو بی نظیری
And I know you deserve it
و میدونم که ارزشش رو داری
I can’t walk away
نمیتونم ازت دور شم

Even though we’re goin’ through it
هر چند که باید این دورانو بگذرونیم
And it makes you (Me) feel alone
و این باعث میشه که احساس تنهایی کنیم
Just know that I would die for you (I would die for you)
فقط اینو بدون که حاضرم برات بمیرم، حاضرم برات بمیرم
Baby, I would die for you, yeah
عزیزم، حاضرم برات بمیرم، آره
The distance and the time between us
زمان و فاصله بین ما
It’ll never change my mind ’cause
هیچوقت نمیتونن نظرم رو تغییر بدن، آخه
Baby, I would die for you (I would die for you, uh)
عزیزم، حاضرم برات بمیرم، حاضرم برات بمیرم
Baby, I would die for you, yeah (I would die for you)
عزیزم، حاضرم برات بمیرم، آره، حاضرم برات بمیرم

I would die for you, I would lie for you
حاضرم برات بمیرم، حاضرم برات دروغ بگم
Keep it real with you, I would kill for you, my baby
راستشو بخوایی، حاضرم بخاطرت آدم بکشم، عزیزم
I’m just sayin’, yeah
فقط میگم که بدونی، آره
I would die for you, I would lie for you
حاضرم برات بمیرم، حاضرم برات دروغ بگم
Keep it real with you, I would kill for you, my baby
راستشو بخوایی، حاضرم بخاطرت آدم بکشم، عزیزم
Na-na-na, na-na-na, na-na-na
نه، نه، نه

Even though we’re goin’ through it (Ooh)
هر چند که باید این دورانو بگذرونیم
And it makes you feel alone (No, no)
و این باعث میشه که احساس تنهایی کنی، نه
Just know that I would die for you (No)
فقط اینو بدون که حاضرم برات بمیرم، نه
Baby, I would die for you, yeah
عزیزم، حاضرم برات بمیرم، آره
The distance and the time between us (Ooh)
زمان و فاصله بین ما
It’ll never change my mind ’cause (No, no)
هیچوقت نمیتونن نظرم رو تغییر بدن، آخه
Baby, I would die for you (No)
عزیزم، حاضرم برات بمیرم، نه
Baby, I would die for you, yeah (Oh, babe)
عزیزم، حاضرم برات بمیرم، آره، عزیزم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 6) میانگین امتیازات: 4.3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00