2001-2010پاپ

Don’t Make Me Blue

Download

Don’t Make Me Blue By Modern Talking

Don’t make me blue, don’t make me blue
نذار افسرده شم، نذار افسرده شم

I can’t forget moments of love
نمیتونم لحظه های عاشقی رو فراموش کنم
I’m not too old to dream, you’re in my heart
اونقدر پیر نشدم که رویاپردازی نکنم، جات تو قلبمه
I can’t forget, these love and tears
نمیتونم این عشق و اشک های جاری شده رو فراموش کنم
Your makeup was wet, turn back the years
کاش برگردیم به اون سال ها که تازه آرایش کرده بودی
Oh I can’t forget you babe, you know it’s true
نمیتونم فراموشت کنم عزیزم، میدونی که حقیقت داره
Oh I can’t forget you girl, we are more than two
نمیتونم فراموشت کنم دختر، ما فراتر از یه رابطه دو نفره ایم

Don’t make me blue
نذار افسرده شم
When the sky is grey
وقتی آسمون ابریه
And I want to fly
و دلم میخواد روز و شب
With you night and day
با تو پرواز کنم
Don’t leave me here
منو اینجا رها نکن
Seas in my eyes
چشام بارونیه
Don’t let it end
نذار تموم شه
My paradise
بهشت من

Oh I don’t care, what people say
برام مهم نیست مردم چی میگن
I’m walking through these walls, if that’s my way
اگه لازم باشه از هفت خان رستم هم میگذرم
Like snow in June, love is hard to find
مثل سوزن تو انبار کاه، پیدا کردن یه عشق واقعی سخته
And I know for sure, this girl is mine
و مطمئنم که این دختر مال خودمه
Oh I can’t forget you babe, you know it’s true
نمیتونم فراموشت کنم عزیزم، میدونی که حقیقت داره
Oh I can’t forget you girl, we are more than two
نمیتونم فراموشت کنم دختر، ما فراتر از یه رابطه دو نفره ایم

Don’t make me blue (don’t make me blue)
نذار افسرده شم
When the sky is grey (when the sky is grey)
وقتی آسمون ابریه
And I want to fly
و دلم میخواد روز و شب
With you night and day
با تو پرواز کنم
Don’t leave me here (don’t leave me here)
منو اینجا رها نکن
Seas in my eyes (seas in my eyes)
چشام بارونیه
Don’t let it end
نذار تموم شه
My paradise
بهشت من

Don’t make me blue
نذار افسرده شم

Don’t make me blue (don’t make me blue)
نذار افسرده شم
When the sky is grey (when the sky is grey)
وقتی آسمون ابریه
And I want to fly
و دلم میخواد روز و شب
With you night and day
با تو پرواز کنم
Don’t make me blue
نذار افسرده شم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 5) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00