2016-2020پاپ

Don’t Worry Bout Me

Download

Don’t Worry Bout Me By Zara Larsson

Everything, everything’s cool now
الان همه چی خوبه
I wanted you to know that I am fine tonight
میخواستم بدونی که امشب حالم خوبه
Why do you do that to me?
چرا رفتارت باهام اینجوری شده؟
Unfair how after we done, then you care
بی انصاف حالا که از هم جدا شدیم برات مهم شدم
It’s like you know I am fine
انگار فهمیدی حالم خوبه
But why don’t you remind yourself that?
خب چرا اینو به خودت یادآوری نمیکنی؟

Don’t worry ’bout me
نمیخواد نگران من باشی
You should worry ’bout you, yeah
تو باید نگران خودت باشی
Keep doing what you do best, babe
برو همون کاری که استادشی رو انجام بده عزیزم
That’s loving only yourself, babe
آره تو فقط عاشق خودتی عزیزم
‘Cause I’ve been sleeping okay (No, no, no, no)
من که خیلی وقته شبا راحت میخوابم

Don’t worry ’bout me
نمیخواد نگران من باشی
You should worry ’bout you, oh no
تو باید نگران خودت باشی
Yeah, that’s your problem, so fix it
آره، این دیگه مشکل خودته، پس خودت حلش کن
‘Cause I ain’t none of your business
آخه اصلا به من ربطی نداره
Now I’ve been sleeping okay (No, no, no, no)
الان خیلی وقته شبا راحت میخوابم

Now that you hurting like hell
الان که داری مثل چی عذاب میکشی
You see things that reminds you of me everywhere
هر جا میری چیزایی میبینی که منو به یادت میاره
Just know that I am fine tonight
فقط بدون که امشب حالم خوبه
You’re tryna stay in my life
داری سعی میکنی که تو زندگیم باشی
Ain’t got the space or the time
من نه وقتشو دارم نه حوصلشو
It’s too late now, I’m moving on
الان دیگه خیلی دیر شده، من بیخیالت شدم
I’m so unfazed, you ain’t what I want, no
میدونم چی میگم، تو اونی نیستی که من میخوام، نه

Don’t worry ’bout me (Don’t worry ’bout me)
نمیخواد نگران من باشی
You should worry ’bout you, yeah
تو باید نگران خودت باشی
Keep doing what you do best, babe
برو همون کاری که استادشی رو انجام بده عزیزم
That’s loving only yourself, babe
آره تو فقط عاشق خودتی عزیزم
‘Cause I’ve been sleeping okay (No, no, no, no)
من که خیلی وقته شبا راحت میخوابم

Don’t worry ’bout me
نمیخواد نگران من باشی
You should worry ’bout you, oh no
تو باید نگران خودت باشی
Yeah, that’s your problem, so fix it
آره، این دیگه مشکل خودته، پس خودت حلش کن
‘Cause I ain’t none of your business
آخه اصلا به من ربطی نداره
Now I’ve been sleeping okay (No, no, no, no)
الان خیلی وقته شبا راحت میخوابم
Don’t worry ’bout me
نمیخواد نگران من باشی

Don’t worry ’bout me
نمیخواد نگران من باشی
You’re tryna stay in my life
داری سعی میکنی که تو زندگیم باشی
Ain’t got the space or the time
من نه وقتشو دارم نه حوصلشو
It’s too late now, I’m moving on
الان دیگه خیلی دیر شده، من بیخیالت شدم
I’m so unfazed, you ain’t what I want, no
میدونم چی میگم، تو اونی نیستی که من میخوام، نه

Don’t worry ’bout me (Don’t you worry ’bout)
نمیخواد نگران من باشی
You should worry ’bout you, yeah
تو باید نگران خودت باشی
Keep doing what you do best, babe
برو همون کاری که استادشی رو انجام بده عزیزم
That’s loving only yourself, babe
آره تو فقط عاشق خودتی عزیزم
‘Cause I’ve been sleeping okay (No, no, no, no, yeah)
من که خیلی وقته شبا راحت میخوابم

Don’t worry ’bout me (Don’t worry ’bout me)
نمیخواد نگران من باشی
You should worry ’bout you, oh no
تو باید نگران خودت باشی
Yeah, that’s your problem, so fix it
این دیگه مشکل خودته، پس خودت حلش کن
‘Cause I ain’t none of your business
آخه اصلا به من ربطی نداره
Now I’ve been sleeping okay (No, no, no, no)
من که خیلی وقته شبا راحت میخوابم

Don’t worry ’bout me
نمیخواد نگران من باشی
You should worry ’bout you
تو باید نگران خودت باشی
Worry about you, worry about you, worry ’bout you
نگران خودت باش، نگران خودت باش
Yeah, you should worry ’bout you
آره، تو باید نگران خودت باشی

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 7) میانگین امتیازات: 4.3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00