2011-2015پاپ

Forever For Now

Download

Forever For Now By LP

Hush, hush
هیس، هیس
Don’t say a word
یک کلمه هم نگو
The faint cries can hardly be heard
صداهای ضعیف به سختی به گوش میرسن
A storm lies beyond the horizon, barely
طوفانی شدید اون طرف افق در جریانه
Don’t stop, Sweep through the days
متوقف نشو، این روزا رو پشت سر بذار
Like children that can’t stay awake
مثل بچه هایی که نمیتونن بیدار بمونن
Stay here untainted and safe…
… اینجا بمون که همه چی امن و امانه

Stay while the melody’s sung
تا وقتی که صدای آواز به گوش میرسه بمون
Break like a wave on the run
مثل موجی خروشان به ساحل بزن
Hard to be sure
نمیشه مطمئن بود
I can’t say anymore
چیز دیگه ای به زبونم نمیاد
I just know
فقط میدونم که
That it won’t last forever
این شرایط تا ابد موندگار نیست

Rush, rush
زود، سریع
Take me away
منو با خودت ببر
Like hourglass sand that never escapes
مثل شن های ساعت شنی که از حقیقت فرار نمیکنن
Stars are born and then die, but carefree
ستاره ها به دنیا میان و میمیرن، ولی عین خیالشون نیست
A slow clock that ticks without time
ساعتی که از زمان جا مونده و بی هدف تیک تاک میکنه
And watched by an ocean of eyes
و توسط چشم هایی از جنس اقیانوس مشاهده میشه
Ending, ascending and then…
… پایان ماجرا، پرواز به آسمون و بعد

Stay while the melody’s sung
تا وقتی که صدای آواز به گوش میرسه بمون
Break like a wave on the run
مثل موجی خروشان به ساحل بزن
Hard to be sure
نمیشه مطمئن بود
I can’t say anymore
چیز دیگه ای به زبونم نمیاد
I just know that it won’t last
فقط میدونم که این شرایط موندگار نیست
I just know that it won’t last forever…
… فقط میدونم که این شرایط تا ابد موندگار نیست

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 18) میانگین امتیازات: 4.3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00