2001-2010پاپ

Ghost Of You

Download

Ghost Of You By Selena Gomez
& The Scene

Turned my back to the door
تا در خونه ت اومدم و برگشتم
Feel so much better now
الان احساس خیلی بهتری دارم
Don’t even try anymore
دیگه لازم نیست کاری کنم
Nothing left to lose
چیزی برای از دست دادن ندارم
There’s a voice that’s in the air
یه صدایی از اون بالا میشنوم
Saying don’t look back nowhere
که میگه بیخیال گذشته و درجا زدن شو
There’s a voice that’s always there
صدایی که همیشه وجود داره

And I’ll never be quite the same as I was before these
دیگه هیچوقت شبیه اون آدمی که قبلا بودم نمیشم
Part of you still remains
هنوزم یه حسی بهت دارم
Though it’s out of focus
هرچند زیاد واضح نیست
You’re just somewhere that I’ve been
تو الان درست تو شرایطی هستی که من قبلا بودم
And I won’t go back again
و من دیگه به اون روزا بر نمیگردم
You’re just somewhere that I’ve been
الان درست تو شرایطی هستی که من قبلا بودم

I’m breathing in, breathing out
دارم به نفس کشیدن ادامه میدم
Ain’t that what it’s all about?
غیر از این دیگه چی اهمیت داره؟
Living life crazy loud, like I have the right to
میخوام دیوونه بازی در بیارم، چون منم حق دارم زندگی کنم
No more words in my mouth, nothing left to figure out
دیگه حرفی برای گفتن ندارم، هر چی باید میدونستی رو گفتم
But I don’t think I’ll ever break through, the ghost of you
ولی فکر نکنم هیچوقت بتونم خیال تو رو از سرم بیرون کنم

And I’ll never be like I was the day I met you
و اینکه دیگه هیچوقت مثل روزی که دیدمت نمیشم
Too naive, yes I was
آره زیادی زود باور و ساده بودم
Boy, that’s why I let you in
پسر، واسه همین گذاشتم بیایی تو زندگیم
Wear your memory like a stain
خاطراتت مثل یه لکه ننگ همراهمه
Can’t erase or numb the pain
نمیتونم پاکش کنم و از دردش کم کنم
Here to stay with me forever
تا همیشه اینجاست و با من میمونه

I’m breathing in, breathing out
دارم به نفس کشیدن ادامه میدم
Ain’t that what it’s all about?
غیر از این دیگه چی اهمیت داره؟
Living life crazy loud, like I have the right to
میخوام دیوونه بازی در بیارم، چون منم حق دارم زندگی کنم
No more words in my mouth, nothing left to figure out
دیگه حرفی برای گفتن ندارم، هر چی باید میدونستی رو گفتم
But I don’t think I’ll ever break through, the ghost of you
ولی فکر نکنم هیچوقت بتونم خیال تو رو از سرم بیرون کنم

One of these days, I’ll wake up from this bad dream I’m dreaming
یکی از همین روزا، از این کابوسی که دارم میبینم بیدار میشم
One of these days, I’ll pray that I’ll be over, over, over you
یکی از همین روزا، دعا میکنم که بتونم بیخیالت شم
One of these days, I’ll realize that I’m so tired of feeling confused
یکی از همین روزها، میفهمم که از احساس سردرگمی کلافه ام
But for now, there’s a reason that you’re still here in my heart
ولی فعلا، باید یه دلیلی باشه که هنوز تو قلبم جا داری

I’m breathing in, breathing out
دارم به نفس کشیدن ادامه میدم
Ain’t that what it’s all about?
غیر از این دیگه چی اهمیت داره؟
Living life crazy loud, like I have the right to
میخوام دیوونه بازی در بیارم، چون منم حق دارم زندگی کنم
No more words in my mouth, nothing left for me to doubt
دیگه حرفی برای گفتن ندارم، هیچ جای شکی برام باقی نمونده
But I don’t think I’ll ever break through, the ghost of you
ولی فکر نکنم هیچوقت بتونم خیال تو رو از سرم بیرون کنم

Breathing in, breathing out
دارم به نفس کشیدن ادامه میدم
Breathing in, breathing out
دارم به نفس کشیدن ادامه میدم
Like I have the right to
چون منم حق دارم زندگی کنم
No more words in my mouth, nothing left to figure out
دیگه حرفی برای گفتن ندارم، هر چی باید میدونستی رو گفتم
But I don’t think I’ll ever break through, the ghost of you
ولی فکر نکنم هیچوقت بتونم خیال تو رو از سرم بیرون کنم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 2) میانگین امتیازات: 3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00