1950-2000پاپ

Give Me Peace On Earth

Download

Give Me Peace On Earth By Modern Talking

Love is easy, hate is wrong
عشق ورزیدن آسونه، نفرت داشتن اشتباهه
Find the way babe, way back home
راهشو پیدا کن عزیزم، راه برگشت به خونه
Give your heart, love never die
دلتو به من بسپار، عشق هیچوقت نمیمیره
Or a little cloud will cry
اگه برنگردی کوچولومون گریه ش میگیره

Be a dreamer be a fool
رویاپرداز باش، دیوونه باش
Come, we’re breakin’ all these rules
برگرد، همه این قوانین رو زیر پا میذاریم
Better late than never done
ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه س
For the children, we need a home
بخاطر بچه ها، نیاز داریم یه خانواده باشیم

Give me peace on Earth
تو این دنیای فانی آرامشم باش
Give me all your love
با تمام وجود عاشقم باش
Say that we want fightin’
بگو که با مشکلات مبارزه میکنیم
For the peace of all
برای آرامش همه
Give me peace on Earth
تو این دنیای فانی آرامشم باش
Give me all your love
با تمام وجود عاشقم باش
For the little children
بخاطر کوچولوهامون
For the peace of all
برای آرامش همه

Come together turn a dream
بیا با هم دیگه یه رویا رو به حقیقت برسونیم
For the children, love’s all we need
بخاطر بچه ها، عشق ورزیدن تموم چیزیه که نیاز داریم
All the wrongs, don’t make it right
رفتارهای اشتباه چیزی رو درست نمیکنه
For the children, we will fight
بخاطر بچه ها با مشکلات مبارزه میکنیم

Give me peace on Earth
تو این دنیای فانی آرامشم باش
Give me all your love
با تمام وجود عاشقم باش
Say that we want fightin’
بگو که با مشکلات مبارزه میکنیم
For the peace of all
برای آرامش همه
Give me peace on Earth
تو این دنیای فانی آرامشم باش
Give me all your love
با تمام وجود عاشقم باش
For the little children
بخاطر کوچولوهامون
For the peace of all
برای آرامش همه
Give me peace on Earth
تو این دنیای فانی آرامشم باش
Give me all your love
با تمام وجود عاشقم باش
Say that we want fightin’
بگو که با مشکلات مبارزه میکنیم
For the peace of all
برای آرامش همه
For the peace of all
برای آرامش همه

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 3.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00