2016-2020پاپ

Good Years

Download

Good Years By Zayn

I’d rather be anywhere, anywhere but here
ترجیح میدم هرجایی باشم، هرجایی غیر از اینجا
I’d rather be anywhere, anywhere but here
ترجیح میدم هرجایی باشم، هرجایی غیر از اینجا
I close my eyes and see a crowd of a thousand tears
چشامو میبندم و انبوه هزاران اشک رو حس میکنم
I pray to God I didn’t waste all my good years
دعا میکنم سال های خوب زندگیمو هدر نداده باشم
All my good years
سال های خوب زندگیمو
All my good years
سال های خوب زندگیمو

The voices screaming loud as hell
صداهایی که مثل چی فریاد میزنن
We don’t care ’bout no one else
ما به هیچ آدم دیگه ای اهمیت نمیدیم
Nothing in the world could bring us down
دیگه هیچی تو دنیا نمیتونه مارو زمین بزنه
Now we’re so high among the stars without a worry
الان بدون نگرانی اونقدر اوج گرفتیم که به ستاره ها رسیدیم
And neither one, one of us wants to say we’re sorry
و هیچکدوم، هیچکدوم از ما نمیخوایم بگیم که متاسفیم

I’d rather be anywhere, anywhere but here
ترجیح میدم هرجایی باشم، هرجایی غیر از اینجا
I’d rather be anywhere, anywhere but here
ترجیح میدم هرجایی باشم، هرجایی غیر از اینجا
I close my eyes and see a crowd of a thousand tears
چشامو میبندم و انبوه هزاران اشک رو حس میکنم
I pray to God I didn’t waste all my good years
دعا میکنم سال های خوب زندگیمو هدر نداده باشم
All my good years
سال های خوب زندگیمو
All my good years
سال های خوب زندگیمو

Too much drugs and alcohol
یه عالمه مواد مخدر و مشروب
What the hell were we fighting for?
واسه چه کوفتی داشتیم میجنگیدیم؟
‘Cause now the whole damn world will know
چون الان دیگه کل آدمای این دنیای لعنتی میفهمن که
That we’re too numb and just too dumb to change the story
ما برای تغییر این ماجرا بیش از حد بی تفاوت و احمق هستیم
Neither one, one of us wants to say we’re sorry
هیچکدوم، هیچکدوم از ما نمیخوایم بگیم که متاسفیم

I’d rather be anywhere, anywhere but here
ترجیح میدم هرجایی باشم، هرجایی غیر از اینجا
I’d rather be anywhere, anywhere but here
ترجیح میدم هرجایی باشم، هرجایی غیر از اینجا
I close my eyes and see a crowd of a thousand tears
چشامو میبندم و انبوه هزاران اشک رو حس میکنم
I pray to God I didn’t waste all my good years
دعا میکنم سال های خوب زندگیمو هدر نداده باشم
All my good years
سال های خوب زندگیمو
All my good years
سال های خوب زندگیمو

Need a chance just to breathe, feel alive
یه فرصت میخوام تا فقط نفس بکشم، حس کنم زنده ام
And when the day meets the night, show me the light
وقتی که روز با شب ملاقات میکنه، روشنایی رو نشونم بده
Feel the wind and the fire, hold the pain deep inside
میخوام باد و گرمای آتیش رو احساس کنم، دردهامو ابراز نکنم
It’s in my eyes, in my eyes
این چیزیه که میخوام

I’d rather be anywhere, anywhere but here
ترجیح میدم هرجایی باشم، هرجایی غیر از اینجا
I’d rather be anywhere, anywhere but here
ترجیح میدم هرجایی باشم، هرجایی غیر از اینجا
I close my eyes and see a crowd of a thousand tears
چشامو میبندم و انبوه هزاران اشک رو حس میکنم
I pray to God I didn’t waste all my good years
دعا میکنم سال های خوب زندگیمو هدر نداده باشم
All my good years
سال های خوب زندگیمو
All my good years
سال های خوب زندگیمو

I pray to God I didn’t waste all my good years
دعا میکنم سال های خوب زندگیمو هدر نداده باشم
All my good years
سال های خوب زندگیمو
All my good years
سال های خوب زندگیمو

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 1) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00