2021-2022راک

Hold Me Closer

Download

Hold Me Closer By Elton John
and Britney Spears

(Hold me closer)
خودمونی تر بغلم کن
(Hold me closer)
خودمونی تر بغلم کن
(Hold me closer)
خودمونی تر بغلم کن
(Hold me closer)
خودمونی تر بغلم کن

I saw you dancin’ out the ocean
نزدیک اقیانوس در حال رقصیدن دیدمت
Runnin’ fast along the sand
تو ساحل شنی شروع به دویدن کردم
A spirit born of earth and water
عشقی که از آب و خاک متولد شده
Fire flyin’ from your hands (Oh)
شعله های آتشی که از دستای تو پر میکشه

Hold me closer, tiny dancer
خودمونی تر بغلم کن، رقاص کوچولو
Count the headlights on the highway
چراغ ماشینای تو بزرگراه رو بشمار
Lay me down in sheets of linen
منو به یه زیرانداز ساده مهمون کن
You had a busy day today, oh
امروز روز پر مشغله ای داشتی

Hold me closer, hold me closer (Hold me closer)
خودمونی تر بغلم کن، خودمونی تر بغلم کن
Hold me closer, hold me closer
خودمونی تر بغلم کن، خودمونی تر بغلم کن

There are caravans we follow
کاروان هایی که دنبالشون حرکت میکنیم
Drunken nights in dark hotels, baby (Yeah)
شبایی که تو اتاقای تاریک هتل سرمستیم، عزیزم
When chances breathe between the silence
وقتی که فرصت ها تو سکوت و آرامش شکوفا میشن
Where sex and love no longer gel, oh
جایی که عشق با رابطه جنسی معنا پیدا نمیکنه

Hold me closer, tiny dancer
خودمونی تر بغلم کن، رقاص کوچولو
Count the headlights on the highway (Yeah)
چراغ ماشینای تو بزرگراه رو بشمار
Lay me down in sheets of linen
منو به یه زیرانداز ساده مهمون کن
You had a busy day today
امروز روز پر مشغله ای داشتی

Hold me closer, hold me closer (Baby, baby)
خودمونی تر بغلم کن، خودمونی تر بغلم کن
Hold me closer, hold me closer (Oh, yeah)
خودمونی تر بغلم کن، خودمونی تر بغلم کن
(Hold me closer)
خودمونی تر بغلم کن
(Hold me closer)
خودمونی تر بغلم کن
Hold me closer
خودمونی تر بغلم کن
(Hold me closer) Me closer, me closer
خودمونی تر، خودمونی تر
(Hold me closer) Mm, yeah
خودمونی تر بغلم کن، آره

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 2) میانگین امتیازات: 3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00