2016-2020پاپ

How Far I’ll Go

Download

How Far I’ll Go By Alessia Cara

I’ve been staring at the edge of the water
یه مدته به لب دریا خیره شدم
Long as I can remember, never really knowing why
تا جایی که یادم میاد، هیچوقت نفهمیدم چرا
I wish I could be the perfect daughter
کاش میتونستم دختر بی عیب و نقصی باشم
But I come back to the water, no matter how hard I try
ولی هرچقدر هم که تلاش میکنم، دوباره به آب دریا برمیگردم

Every turn I take, every trail I track
هر تغییر مسیری که میدم، هر رد پایی که دنبال میکنم
Every path I make, every road leads back
هر راهی که میرم، تموم جاده ها مانع از رسیدنم میشن
To the place I know, where I cannot go
به جایی که میشناسمش، جایی که نمیتونم برم
Where I long to be
جایی که آرزومه اونجا باشم

See the line where the sky meets the sea? It calls me
خط افق، جایی که آسمون با دریا ملاقات میکنه رو میبینی؟ داره منو صدا میزنه
And no one knows how far it goes
و هیچکس نمیدونه تا کجا پیش میره
If the wind in my sail on the sea stays behind me
اگه وقتی تو دریام، باد از پشت سرم بیاد و هوامو داشته باشه
One day I’ll know, if I go there’s just no telling how far I’ll go
یه روزی میفهمم، اگه برم دیگه نمیشه گفت تا کجا پیش میرم

Go-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Go-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Go-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

I know everybody on this island seems so happy
میدونم تموم آدمای این جزیره خوشحال به نظر میرسن
On this island, everything is by design
تو این جزیره همه چی از قبل برنامه ریزی شده
I know everybody on this island has a role on this island
میدونم تو این جزیره همه دارن نقش خودشونو بازی میکنن
So maybe I can roll with mine
پس شاید بتونم با نقش خودم کنار بیام

I can lead with pride, I can make us strong
میتونم با افتخار تجربه ش کنم، میتونم تاثیر گذار باشم
I’ll be satisfied if I play along
اگه نقش بازی کنم از زندگی لذت میبرم
But the voice inside sings a different song
ولی صدایی از اعماق وجودم ساز مخالف میزنه
What is wrong with me?
چه مرگم شده؟

See the light as it shines on the sea? It’s blinding
نوری که به دریا میتابه رو میبینی؟ خیره کننده س
But no one knows, how deep it goes
ولی هیچکی نمیدونه تا چه عمقی نفوذ میکنه
And it seems like it’s calling out to me, so come find me
و به نظر میرسه که داره منو صدا میزنه، پس بیا پیدام کن
And let me know, what’s beyond that line, will I cross that line?
و بذار بدونم اونطرف خط افق چه خبره، یعنی از خط افق رد میشم؟
See the line where the sky meets the sea? It calls me
خط افق، جایی که آسمون با دریا ملاقات میکنه رو میبینی؟ داره منو صدا میزنه
And no one knows, how far it goes
و هیچکس نمیدونه تا کجا پیش میره
If the wind in my sail on the sea stays behind me
اگه وقتی تو دریام، باد از پشت سرم بیاد و هوامو داشته باشه
One day I’ll know, how far I’ll go
یه روزی میفهمم، تا کجا پیش میرم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 19) میانگین امتیازات: 4.6

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00