2011-2015پاپ

I Can’t Get You Out Of My Head

Download

I Can’t Get You Out Of My Head By Alok
& Glimmer Of Blooms

I just can’t get you out of my head
نمیتونم تو رو از سرم بیرون کنم
Girl your loving is all I think about
عشق به تو تمام چیزیه که بهش فکر میکنم دختر
I just can’t get you out of my head
نمیتونم تو رو از سرم بیرون کنم
Girl it’s more than I dare to think about
حتی جرات فکر کردن بهش رو ندارم دختر

La La La

I just can’t get you out of my head
نمیتونم تو رو از سرم بیرون کنم
Girl your loving is all I think about
عشق به تو تمام چیزیه که بهش فکر میکنم دختر
I just can’t get you out of my head
نمیتونم تو رو از سرم بیرون کنم
Girl it’s more than I dare to think about
حتی جرات فکر کردن بهش رو ندارم دختر

Every night and Every day
هر روز و هر شب
Just to be there in your arms
دوست دارم تو بغل تو باشم
Won’t you stay
تو بغلم نمیمونی؟
Won’t you stay
تو بغلم نمیمونی؟
Won’t you lay
تو بغلت جام نمیدی؟
Won’t you lay
تو بغلت جام نمیدی؟

La la la

I just can’t get you out of my head
نمیتونم تو رو از سرم بیرون کنم
Girl your loving is all I think about
عشق به تو تمام چیزیه که بهش فکر میکنم دختر
I just can’t get you out of my head
نمیتونم تو رو از سرم بیرون کنم
Girl it’s more than I dare to think about
حتی جرات فکر کردن بهش رو ندارم دختر

There’s a dark secret in me
یه راز نگفته دارم
Don’t leave me locked in your heart
منو تو قلبت حبس نکن
Set me free
آزادم کن
Set me free
آزادم کن
Feel the need in me
نیازم رو ببین
La la la

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 220) میانگین امتیازات: 4.6

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00