2011-2015پاپ

I Know You

Download

I Know You By Skylar Grey

I believe, I believe there’s love in you
باور دارم، باور دارم که تو وجودت عشق هست
Gridlocked on the dusty avenues
عشقی که تو مسیرهای غبارآلود درون قلب
Inside your heart, just afraid to go
به بن بست رسیده و از راهی شدن میترسه
I am more, I am more than innocent
من بیش از حد، بیش از حد صاف و ساده م
But just take a chance and let me in
فقط یبار دیگه به خودت فرصت بده و منو بپذیر
And I’ll show you ways that you don’t know
و من مسیرایی رو بهت نشون میدم که از وجودشون بی خبری

Don’t complicate it
موضوع رو پیچیده نکن
Don’t let the past dictate
نذار گذشته بهت غلبه کنه
Yeah
آره
I have been patient, but slowly I’m losing faith
من آدم صبوری بودم، ولی کم کم دارم ایمانمو از دست میدم

So please, I know you baby
پس بیخیال دیگه، من که میشناسمت عزیزم
I know you baby
من که میشناسمت عزیزم
So please, I know you baby
پس بیخیال دیگه، من که میشناسمت عزیزم
I know you baby
من که میشناسمت عزیزم

I believe, I believe you could love me
باور دارم، باور دارم که میتونی عاشقم باشی
But you’re lost on the road to misery
ولی تو در مسیر رنج و عذاب سردرگم شدی
And what I gave to you
و دلی که من بهت دادم رو
I could never get back
هیچوقت نمیتونم پس بگیرم

Don’t complicate it
موضوع رو پیچیده نکن
Don’t drive yourself insane
کاری نکن که دیوونه شی
Yeah
آره
Say what you will but I know that you want to stay
هرچی میخوایی بگو ولی من که میدونم میخوایی بمونی

So please, I know you baby
پس بیخیال دیگه، من که میشناسمت عزیزم
I know you baby
من که میشناسمت عزیزم
So please, I know you baby
پس بیخیال دیگه، من که میشناسمت عزیزم
I know you baby
من که میشناسمت عزیزم

Chemicals rushing in
احساساتم داره فوران میکنه
I know it’s you that I belong to (I belong to)
میدونم این تویی که بهش تعلق دارم
I’m burning like a cannonball in the air
مثل گلوله ای که از توپ شلیک شده، دارم میسوزم و
Crashing into who I belong to (Belong)
به کسی که بهش تعلق دارم برخورد میکنم
Oooh-oooh-oooh-oooh, oooh

I have been patient, but slowly I’m losing faith
من آدم صبوری بودم، ولی کم کم دارم ایمانمو از دست میدم
Please, I know you baby
بیخیال دیگه، من که میشناسمت عزیزم
I know you baby
من که میشناسمت عزیزم
So please, I know you baby
پس بیخیال دیگه، من که میشناسمت عزیزم
I know you baby
من که میشناسمت عزیزم
So please
پس بیخیال دیگه
(The shadows of your heart are hanging in the sweet, sweet air)
تصاویری سایه مانند از قلبت تو هوایی دل انگیز دیده میشه
I know you baby
من که میشناسمت عزیزم
I know you baby
من که میشناسمت عزیزم
So please
پس بیخیال دیگه
(The secrets that you hide, control us and it’s just not fair)
رازهایی که پنهان میکنی، ما رو کنترل میکنن و این انصاف نیست
I know you baby
من که میشناسمت عزیزم
I know you baby
من که میشناسمت عزیزم
The shadows of your heart are hanging in the sweet, sweet air
تصاویری سایه مانند از قلبت تو هوایی دل انگیز دیده میشه
(I know you baby)
من که میشناسمت عزیزم
I know you baby
من که میشناسمت عزیزم
The secrets that you hide, control us and it’s just not fair
رازهایی که پنهان میکنی، ما رو کنترل میکنن و این انصاف نیست
(I know you baby)
من که میشناسمت عزیزم
I know you baby
من که میشناسمت عزیزم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 9) میانگین امتیازات: 4.8

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00