2001-2010پاپ

If You Were a Sailboat

Download

If You Were a Sailboat By Katie Melua

If you’re a cowboy I would trail you
اگه یه کابوی باشی دنبال رد پات میام
If you’re a piece of wood I’d nail you to the floor
اگه یه تیکه چوب باشی نمیذارم از جات تکون بخوری
If you’re a sailboat I would sail you to the shore
اگه یه قایق باشی تو رو به ساحل هدایت میکنم
If you’re a river I would swim you
اگه یه رودخونه باشی با شنا وجودتو حس میکنم
If you’re a house I would live in you all my days
اگه یه خونه باشی تمام روزامو با تو زندگی میکنم
If you’re a preacher I’d begin to change my ways
اگه یه کشیش باشی راه و رسم زندگیمو تغییر میدم

Sometimes I believe in fate
بعضی وقتا به سرنوشت اعتقاد پیدا میکنم
But the chances we create
ولی فرصت هایی که خودمون خلق میکنیم
Always seem to ring more true
همیشه درست تر به نظر میرسن
You took a chance on loving me
تو شانس خودتو با عشق به من امتحان کردی
I took a chance on loving you
من شانس خودمو با عشق به تو امتحان کردم

If I was in jail I know you’d spring me
اگه تو زندون بودم میدونم میومدی و آزادم میکردی
If I was a telephone you’d ring me all day long
اگه یه تلفن بودم کاری میکردی که کل روز صدای زنگم به گوش برسه
If I was in pain I know you’d sing me soothing songs
اگه حال دلم خوب نبود میدونم که برام آهنگ های آرام بخش میخوندی

Sometimes I believe in fate
بعضی وقتا به سرنوشت اعتقاد پیدا میکنم
But the chances we create
ولی فرصت هایی که خودمون خلق میکنیم
Always seem to ring more true
همیشه درست تر به نظر میرسن
You took a chance on loving me
تو شانس خودتو با عشق به من امتحان کردی
I took a chance on loving you
من شانس خودمو با عشق به تو امتحان کردم

If I was hungry you would feed me
اگه گرسنه میشدم تو بهم غذا میدادی
If I was in darkness you would lead me to the light
اگه تو تاریکی بودم تو منو به سمت روشنایی هدایت میکردی
If I was a book I know you’d read me every night
اگه یه کتاب بودم میدونم که هر شب منو میخوندی

If you were a cowboy I would trail you
اگه یه کابوی بودی دنبال رد پات میومدم
If you were a piece of wood I’d nail you to the floor
اگه یه تیکه چوب بودی نمیذاشتم از جات تکون بخوری
If you were a sailboat I would sail you to the shore
اگه یه قایق بودی تو رو به ساحل هدایت میکردم
If you were a sailboat I would sail you to the shore
اگه یه قایق بودی تو رو به ساحل هدایت میکردم
If you were a sailboat I would sail you to the shore
اگه یه قایق بودی تو رو به ساحل هدایت میکردم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 13) میانگین امتیازات: 4.2

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00