2011-2015پاپ

Lost In Paradise

Download

Lost In Paradise By Rihanna

What am I supposed to do with this heart?
قراره با این دل چیکار کنم؟
How do I take it off, if the love ain’t on? It’s like a work of art
چطور میتونم آتش عشقی که شعله ور نیست رو خاموش کنم؟ مثل یه اثر هنریه
In love we all will fall but, we fell a little harder
همه یه روزی عاشق میشن، ولی (درد) عشق ما یکم شدیدتر بود
What am I supposed to do with this heart?
قراره با این دل چیکار کنم؟
It may be wrong but it feels right, to be lost in paradise
شاید اشتباه باشه ولی گم شدن تو بهشت حس خوبی میده

I’m so lost in paradise
بدجوری تو بهشت گم شدم
If I open up my eyes
اگه چشمامو باز کنم
I can see the storm, I can see the sky
میتونم طوفان رو ببینم، میتونم آسمون رو ببینم
I can see the darkness flashing lights
میتونم نورهای چشمک زن رو تو تاریکی ببینم
All my fears, don’t deny
هیچکدوم از ترس هامو انکار نمیکنم
Let me stay, I’m lost in paradise
بذار تو این شرایط بمونم، من تو بهشت گم شدم

How was I to know that my love was delusional?
از کجا باید میفهمیدم که عشقم یه فریب و توهم بوده؟
Somebody tell me how to mend a broken-hearted soul
یکی بهم بگه حال یه آدم دل شکسته چجوری خوب میشه
In love we all will fall but, we fell a little harder
همه یه روزی عاشق میشن، ولی (درد) عشق ما یکم شدیدتر بود
What am I supposed to do with this heart?
قراره با این دل چیکار کنم؟
It may be wrong but it feels right, to be lost in paradise
شاید اشتباه باشه ولی گم شدن تو بهشت حس خوبی میده

I’m so lost in paradise (lost in paradise)
بدجوری تو بهشت گم شدم
If I open up my eyes
اگه چشمامو باز کنم
I can see the storm, I can see the sky
میتونم طوفان رو ببینم، میتونم آسمون رو ببینم
I can see the darkness flashing lights
میتونم نورهای چشمک زن رو تو تاریکی ببینم
All my fears, don’t deny
هیچکدوم از ترس هامو انکار نمیکنم
Let me stay, I’m lost in paradise
بذار تو این شرایط بمونم، من تو بهشت گم شدم

It may be wrong but it feels right
شاید اشتباه باشه ولی حس خوبی میده
All my fears are gone tonight
امشب تمام ترس هام از بین رفته
I’m lost in paradise
من تو بهشت گم شدم

I’m so lost in paradise (lost in paradise)
بدجوری تو بهشت گم شدم
If I open up my eyes
اگه چشمامو باز کنم
I can see the storm, I can see the sky
میتونم طوفان رو ببینم، میتونم آسمون رو ببینم
I can see the darkness flashing lights
میتونم نورهای چشمک زن رو تو تاریکی ببینم
All my fears, don’t deny
هیچکدوم از ترس هامو انکار نمیکنم
Let me stay, I’m lost in paradise
بذار تو این شرایط بمونم، من تو بهشت گم شدم
Lost in paradise
گمشده ای تو بهشت
Yeah, lost in paradise
آره، گمشده ای تو بهشت
Lost in paradise
گمشده ای تو بهشت

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 0) میانگین امتیازات: 0

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00