2001-2010هیپ هاپ / رپ

Love The Way You Lie

Download

Love The Way You Lie By Eminem
ft. Rihanna

Just gonna stand there and watch me burn?
میخوایی فقط وایسی و سوختنم رو نگاه کنی؟
Well, that’s all right because I like the way it hurts
خب، اشکال نداره آخه من از دردش خوشم میاد
Just gonna stand there and hear me cry?
میخوایی فقط وایسی و فریاد زدنم رو بشنوی؟
Well, that’s all right because I love the way you lie
خب، اشکال نداره آخه من عاشق دروغ گفتنت هستم
I love the way you lie
من عاشق دروغ گفتنت هستم

I can’t tell you what it really is, I can only tell you what it feels like
نمیتونم دقیقا بهت بگم که چیه، فقط میتونم بهت بگم چه حسی داره
And right now, there’s a steel knife in my windpipe
و همین الان، انگار یه چاقو تو گلوم فرو کردن
I can’t breathe, but I still fight while I can fight
و نمیتونم نفس بکشم، ولی هنوزم میجنگم وقتی میتونم مبارزه کنم
As long as the wrong feels right, it’s like I’m in flight
تا وقتی که یه حس اشتباه، درست به نظر بیاد، انگار دارم میجنگم
High off her love, drunk from her hate
از عشقش سرخوشم، از نفرتش سرمست
It’s like I’m huffin’ paint and I love her, the more I suffer, I suffocate
انگار به بوی رنگ معتاد و عاشقش شدم، هرچی تحمل میکنم، بیشتر احساس خفگی میکنم
And right before I’m about to drown, she resuscitates me
و درست قبل از اینکه خفه شم، اون نجاتم میده
She fuckin’ hates me, and I love it — “Wait!
مثل چی ازم بدش میاد، و من عاشق اینم، وایسا
Where you going?” — “I’m leaving you!” — “No, you ain’t!
کجا میری؟ تنهات میذارم، نه، اینکارو نمیکنی
Come back!” — We’re runnin’ right back, here we go again
برگرد، داریم برمیگردیم، باز روز از نو روزی از نو
It’s so insane, ’cause when it’s goin’ good, it’s goin’ great
با عقل جور در نمیاد، چون وقتی خوب پیش میره، همه چی عالی میشه
I’m Superman with the wind at his back, she’s Lois Lane
من سوپرمنی میشم که به قدرتش پشتگرمه، اون میشه لوئیس لین معشوقه من
But when it’s bad, it’s awful, I feel so ashamed
ولی وقتی بد پیش میره، افتضاح میشه، احساس سرافکندگی میکنم
I snapped, “Who’s that dude?”, I don’t even know his name
با تندی گفتم: اون یارو کیه؟ من حتی اسمشم نمیدونم
I laid hands on her, I’ll never stoop so low again
روش دست بلند کردم، دیگه هیچوقت اینقدر پست نمیشم
I guess I don’t know my own strength
فکر کنم از صفات مثبت خودم خبر ندارم

Just gonna stand there and watch me burn?
میخوایی فقط وایسی و سوختنم رو نگاه کنی؟
Well, that’s all right because I like the way it hurts
خب، اشکال نداره آخه من از دردش خوشم میاد
Just gonna stand there and hear me cry?
میخوایی فقط وایسی و فریاد زدنم رو بشنوی؟
Well, that’s all right because I love the way you lie
خب، اشکال نداره آخه من عاشق دروغ گفتنت هستم
I love the way you lie
من عاشق دروغ گفتنت هستم
I love the way you lie
من عاشق دروغ گفتنت هستم

You ever love somebody so much you can barely breathe when you’re with ’em?
تا حالا شده اونقدر عاشق یکی بشی که وقتی کنارشی نفس کشیدن یادت بره؟
You meet, and neither one of you even know what hit ’em
میبینیش، و هیچکدومتون به ذهنش هم نمیرسه چه اتفاقی داره میوفته
Got that warm fuzzy feelin’, yeah, them chills, used to get ’em
یه حس صمیمانه و مبهم میاد سراغت، آره، یه جور لرزش، که برات آشناس
Now you’re gettin’ fuckin’ sick of lookin’ at ’em?
حالا دیگه با نگاه کردن به اون آدم حالت بهم میخوره؟
You swore you’d never hit ’em, never do nothin’ to hurt ’em
قسم خوردی که هیچوقت بهش صدمه نمیزنی، هیچوقت کاری نمیکنی که بهش آسیبی برسه
Now you’re in each other’s face
حالا تو روی همدیگه وایسادین
Spewin’ venom in your words when you spit ’em
تو حرفاتون از کلمه های سمی و نیشدار استفاده میکنین
You push, pull each other’s hair, scratch, claw, bit ’em
هلش میدی، موی همو میکشین، زخمیش میکنی، چنگ میزنیش، گاز میگیریش
Throw ’em down, pin ’em
پرتش میکنی، ضربه فنیش میکنی
So lost in the moments when you’re in ’em
وقتی باهاشی زمان از دستت در میره
It’s the rage that took over, it controls you both
خشمه که وجودتونو تصرف میکنه، جفتتون رو کنترل میکنه
So they say you’re best to go your separate ways
پس بقیه میگن بهتره راهتون رو از هم جدا کنین
Guess that they don’t know ya
انگار که اونا شما رو نمیشناسن
‘Cause today, that was yesterday, yesterday is over
به خاطر امروز، اون دیروز بوده، دیروز دیگه تموم شده
It’s a different day, sound like broken records playin’ over
امروز یه روز دیگه س، انگار که یه نوار ضبط شده داره هی تکرار میشه
But you promised her, next time you’ll show restraint
ولی تو بهش قول دادی که دفعه بعد از خودت خویشتن داری نشون بدی
You don’t get another chance, life is no Nintendo game
فرصت دیگه ای به دست نمیاری، زندگی که مثل بازی های ویدیویی نیست
But you lied again
ولی تو دوباره دروغ گفتی
Now you get to watch her leave out the window
حالا باید ببینی که اون داره از پنجره میزنه بیرون
Guess that’s why they call it window pane
فکر کنم واسه اینه که پنجره برای آدما یادآوره درده

Just gonna stand there and watch me burn?
میخوایی فقط وایسی و سوختنم رو نگاه کنی؟
Well, that’s all right because I like the way it hurts
خب، اشکال نداره آخه من از دردش خوشم میاد
Just gonna stand there and hear me cry?
میخوایی فقط وایسی و فریاد زدنم رو بشنوی؟
Well, that’s all right because I love the way you lie
خب، اشکال نداره آخه من عاشق دروغ گفتنت هستم
I love the way you lie
من عاشق دروغ گفتنت هستم
I love the way you lie
من عاشق دروغ گفتنت هستم

Now, I know we said things, did things that we didn’t mean
الانم، میدونم حرفایی زدیم و کارایی کردیم که دست خودمون نبوده
Then we fall back into the same patterns, same routine
بعدش دوباره میریم سراغت همون عادت های همیشگی، همون روال همیشگی
But your temper’s just as bad as mine is, you’re the same as me
ولی اخلاق تو هم به اندازه اخلاق من گنده، تو هم مثل خودمی
When it comes to love you’re just as blinded, baby, please
وقتی بحث عشق میاد وسط، تو هم مثل من کوری، عزیزم، لطفا
Come back, it wasn’t you, baby, it was me
برگرد، تقصیر تو نبود عزیزم، تقصیر من بود
Maybe our relationship isn’t as crazy as it seems
شاید رابطه مون به اندازه ای که بنظر میاد عجیب غریب نباشه
Maybe that’s what happens when a tornado meets a volcano
شاید وقتی یه گردباد و آتشفشان به هم برسن این اتفاق طبیعی باشه
All I know is I love you too much to walk away though
فقط میدونم اونقدر دوستت دارم که نمیتونم بیخیالت شم
Come inside, pick up your bags off the sidewalk
بیا تو، بار و بندیلتو از پیاده رو بردار
Don’t you hear sincerity in my voice when I talk?
وقتی حرف میزنم از صدام متوجه صداقتم نمیشی؟
Told you this is my fault, look me in the eyeball
گفتم تقصیر من بود، تو چشام نگاه کن
Next time I’m pissed, I’ll aim my fist at the drywall
دفعه بعد که از کوره در برم، با مشت میرم تو دیوار
Next time? There won’t be no next time!
دفعه بعد؟ دفعه بعدی جود نداره
I apologize, even though I know it’s lies
معذرت میخوام، با اینکه میدونم دارم دروغ میگم
I’m tired of the games, I just want her back, I know I’m a liar
از بازی کردن خسته شدم، فقط میخوام برگرده، میدونم من یه دروغگوام
If she ever tries to fuckin’ leave again, I’ma tie her
اگه اون یبار دیگه بخواد تنهام بذاره، میبندمش
To the bed and set this house on fire, just gonna—
به تخت و این خونه رو به آتیش میکشم، وایمیستم و

Just gonna stand there and watch me burn?
میخوایی فقط وایسی و سوختنم رو نگاه کنی؟
Well, that’s all right because I like the way it hurts
خب، اشکال نداره آخه من از دردش خوشم میاد
Just gonna stand there and hear me cry?
میخوایی فقط وایسی و فریاد زدنم رو بشنوی؟
Well, that’s all right because I love the way you lie
خب، اشکال نداره آخه من عاشق دروغ گفتنت هستم
I love the way you lie
من عاشق دروغ گفتنت هستم
I love the way you lie
من عاشق دروغ گفتنت هستم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 39) میانگین امتیازات: 4.6

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00