2016-2020راک

Mr. Fear

Download

Mr. Fear By SIAMÉS

Hello
سلام
My name is Mr. Fear
به من میگن آقای ترس
I wish I had a faster therapy
ای کاش درمان سریعتری داشتم
I’ve come
من اومدم تا
To mind control your needs
نیازهاتو از طریق ذهن هدایت کنم
Tonight I’m gonna star all of your leads
امشب میخوام بطور کامل کنترل زندگیتو به دست بگیرم

You know
میدونی
I’ll never disappear
من هیچوقت ناپدید نمیشم
Now get me out of here
حالا منو از وجودت بیرون بیار
Just trust in me, my dear
کافیه بهم اعتماد کنی عزیزم
No cure is coming near
برای برطرف کردنم راهی نداری

How long
از کی تا حالا
You’ll call me insincere?
بهم میگی دورو؟
I’m not here to fulfill your parody
من اینجا نیستم تا با تقلیدای مسخره تو همراه بشم
How come
حالا دیگه
My song becomes unreal?
آهنگ من برات تخیلی شده؟
You never understand my melody
تو هیچوقت ملودی منو درک نکردی

You know
میدونی
I’ll never disappear
من هیچوقت ناپدید نمیشم
Now get me out of here
حالا منو از وجودت بیرون بیار
Just trust in me, my dear
کافیه بهم اعتماد کنی عزیزم
No cure is coming you know
میدونی که چاره دیگه ای نداری
I’ll never disappear
من هیچوقت ناپدید نمیشم
Now get us out of here
حالا بذار از وجودت بیرون بیاییم
Don’t fight with me, my dear
عزیزم با من سر جنگ نداشته باش
Why can’t I be in here?
چرا نباید اینجا باشم؟

‘Cause you make me feel
آخه تو باعث میشی حس کنم
Like I’m so alone
که انگار خیلی تنهام
I know is not real
میدونم واقعی نیست
But is in my soul
ولی تو وجودمه
And I just can try to face
و میتونم سعی کنم باهاش روبه رو شم
The dark inside my head
با تاریکی که تو سرم جریان داره

You know
میدونی
I’ll never disappear
من هیچوقت ناپدید نمیشم
Now get me out of here
حالا بذار از وجودت بیرون بیاییم
Just trust in me, my dear
کافیه بهم اعتماد کنی عزیزم
No cure is coming you know
میدونی که چاره دیگه ای نداری
I’ll never disappear
من هیچوقت ناپدید نمیشم
Now get us out of here
حالا بذار از وجودت بیرون بیاییم
Don’t trust in me my dear
اصلا بهم اعتماد نکن عزیزم
What cure is coming near?
برای برطرف کردنم میخوایی چیکار کنی؟

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00