1950-2000ایزی لیسنینگ

My Heart Will Go On

Download

My Heart Will Go On By Celine Dion

Every night in my dreams
هر شب تو رویاهام
I see you, I feel you
تو رو میبینم، تو رو حس میکنم
That is how I know you go on
اینجوریه که ازت باخبر میشم، بازم بیا
Far across the distance
از فاصله ای دور
And spaces between us
و با این مسافتی که بینمون هست
You have come to show you go on
اومدی تا حضورت رو بهم ثابت کنی، بازم بیا

Near, far, wherever you are
چه نزدیک، چه دور، هرجا که باشی
I believe that the heart does go on
باور دارم که قلب عاشق کار خودشو میکنه
Once more, you open the door
یه بار دیگه، درهای بسته رو باز میکنی
And you’re here in my heart
و تو همینجا درون قلبم هستی
And my heart will go on and on
و قلب عاشقم به کار خودش ادامه میده و ادامه میده

Love can touch us one time
عشق میتونه یبار رو احساسمون دست بذاره
And last for a lifetime
و یه عمر ادامه پیدا کنه
And never let go ’til we’re gone
و هیچوقت رهامون نکنه، تا روزی که از دنیا بریم
Love was when I loved you
عشق یعنی وقتی که من بهت عشق میورزیدم
One true time I’d hold to
تنها دورانی که واقعا بهش پایبند بودم
In my life, we’ll always go on
تو زندگیم، ما همیشه عاشقانه ادامه میدیم

Near, far, wherever you are
چه نزدیک، چه دور، هرجا که باشی
I believe that the heart does go on
باور دارم که قلب عاشق کار خودشو میکنه
Once more, you open the door
یه بار دیگه، درهای بسته رو باز میکنی
And you’re here in my heart
و تو همینجا درون قلبم هستی
And my heart will go on and on
و قلب عاشقم به کار خودش ادامه میده و ادامه میده

You’re here, there’s nothing I fear
تو همینجایی، دلیلی نداره که نگران باشم
And I know that my heart will go on
و میدونم که قلب عاشقم به کار خودش ادامه میده
We’ll stay forever this way
ما تا همیشه عاشق میمونیم و
You are safe in my heart
تو قلب من آسیبی بهت نمیرسه
And my heart will go on and on
و قلب عاشقم به کار خودش ادامه میده و ادامه میده

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 6) میانگین امتیازات: 4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00