2011-2015پاپ

One More Night

Download

One More Night By Maroon 5

Ooh, ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh, ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

You and I go hard at each other like we’re going to war
رابطه من و تو یجوری پر تنشه که انگار میخوایم باهم بجنگیم
You and I go rough, we keep throwing things and slamming the doors
خشن رفتار میکنیم، همش به هم وسیله پرت می کنیم و درها رو محکم میبندیم
You and I get so damn dysfunctional, we stopped keeping score
من و تو اونقدر به هم ریختیم که حساب همه چی از دستمون در رفته
You and I get sick, yeah, I know that we can’t do this no more
از این وضع خسته شدیم، آره، میدونم که دیگه نمیتونیم اینجوری ادامه بدیم

Yeah but baby, there you go again, there you go again
آره عزیزم ولی، دوباره شروع کردی، دوباره شروع کردی
Making me love you
منو عاشق خودت کردی
Yeah, I stopped using my head, using my head
آره، از عقلم استفاده نکردم، از عقلم استفاده نکردم
Let it all go
بیخیال همه چی شدم
Got you stuck on my body, on my body like a tattoo
همیشه باهام هستی، مثل خالکوبی رو بدنم همیشه باهامی
And now I’m feeling stupid, feeling stupid crawling back to you
و الان احساس حماقت میکنم، احساس حماقت میکنم که دوباره اومدم سراغت

So I cross my heart, and I hope to die
پس به جون خودم قسم، به مرگ خودم
That I’ll only stay with you one more night
که من فقط یه شب دیگه باهات میمونم
And I know I’ve said it a million times
و میدونم اینو تا حالا یه میلیون بار گفتم
But I’ll only stay with you one more night
ولی من فقط یه شب دیگه باهات میمونم

Try to tell you “no,” but my body keeps on telling you “yes”
سعی کردم بهت بگم نه، ولی جسمم همش بهت میگفت آره
Try to tell you “stop,” but your lipstick got me so out of breath
سعی کردم بهت بگم بسته، ولی رژ لبت منو از نفس انداخت
I’ll be waking up in the morning, probably hating myself
فردا صبح از خواب بیدار میشم، احتمالا از خودم بدم بیاد
And I’ll be waking up, feeling satisfied, but guilty as hell
و با احساس رضایت بیدار میشم، ولی مثل چی احساس گناه میکنم

Yeah but baby, there you go again, there you go again
آره عزیزم ولی، دوباره شروع کردی، دوباره شروع کردی
Making me love you (Making me love you)
منو عاشق خودت کردی، منو عاشق خودت کردی
Yeah, I stopped using my head, using my head
آره، از عقلم استفاده نکردم، از عقلم استفاده نکردم
Let it all go (Let it all go)
بیخیال همه چی شدم، بیخیال همه چی شدم
Got you stuck on my body, on my body like a tattoo (Like a tattoo, yeah)
همیشه باهام هستی، مثل خالکوبی رو بدنم همیشه باهامی، مثل خالکوبی، آره
And now I’m feeling stupid, feeling stupid crawling back to you
و الان احساس حماقت میکنم، احساس حماقت میکنم که دوباره اومدم سراغت

So I cross my heart, and I hope to die (Yeah)
پس به جون خودم قسم، به مرگ خودم
That I’ll only stay with you one more night (Oh)
که من فقط یه شب دیگه باهات میمونم
And I know I’ve said it a million times (Yeah)
و میدونم اینو تا حالا یه میلیون بار گفتم
But I’ll only stay with you one more night (Yeah)
ولی من فقط یه شب دیگه باهات میمونم

(Ooh, ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh)
Yeah, baby, give me one more night
آره عزیزم، بیا یه شب دیگه با هم باشیم
(Ooh, ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh)
Yeah, baby, give me one more night (Whoa, yeah)
آره عزیزم، بیا یه شب دیگه با هم باشیم
(Ooh, ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh)
Yeah, baby, give me one more night
آره عزیزم، بیا یه شب دیگه با هم باشیم
(Ooh, ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh)
Oh yeah yeah
آره

But baby, there you go again, there you go again
عزیزم ولی، دوباره شروع کردی، دوباره شروع کردی
Making me love you
منو عاشق خودت کردی
Yeah, I stopped using my head, using my head
آره، از عقلم استفاده نکردم، از عقلم استفاده نکردم
Let it all go
بیخیال همه چی شدم
Got you stuck on my body, on my body like a tattoo, yeah, yeah
همیشه باهام هستی، مثل خالکوبی رو بدنم همیشه باهامی، آره
Yeah, yeah
آره

So I cross my heart, and I hope to die (Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh)
پس به جون خودم قسم، به مرگ خودم
That I’ll only stay with you one more night (Oh-oh-oh-oh-oh-oh)
که من فقط یه شب دیگه باهات میمونم
And I know I’ve said it a million times
و میدونم اینو تا حالا یه میلیون بار گفتم
(Oh, I’ve said it a million times)
اینو تا حالا یه میلیون بار گفتم
But I’ll only stay with you one more night
ولی من فقط یه شب دیگه باهات میمونم
(Yeah, baby, give me one more night)
آره عزیزم، بیا یه شب دیگه با هم باشیم
So I cross my heart and I hope to die (Yeah, yeah)
پس به جون خودم قسم، به مرگ خودم، آره
That I’ll only stay with you one more night (Yeah, yeah)
که من فقط یه شب دیگه باهات میمونم، آره
And I know I’ve said it a million times (Yeah, yeah)
و میدونم اینو تا حالا یه میلیون بار گفتم، آره
But I’ll only stay with you one more night (Yeah, yeah)
ولی من فقط یه شب دیگه باهات میمونم، آره

I dunno, whatever
چی بگم، مهم نیست

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 2) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00