2016-2020کانتری

One Number Away

Download

One Number Away By Luke Combs

Are you sitting at home, all alone, trying to fall asleep?
تنهایی نشستی تو خونه و سعی میکنی که خوابت ببره؟
Are you staring a hole through your phone, praying that it rings?
به گوشی موبایلت خیره شدی و دعا میکنی که زنگ بخوره؟
Are you watching a movie that you’ve seen a thousand times?
داری فیلمی رو میبینی که تا حالا هزار بار دیدیش؟
Or maybe playing some Mayer, getting lost in your favorite lines
یا شاید آهنگای جان مِیِر رو گوش میکنی و با بعضی از ترانه هاش از خود بی خود میشی

Well, if you’re anything like me
خب، شاید تو هم یجورایی شبیه من باشی
You just might be doing whatever it takes
و احتمالا هر کاری که لازم باشه انجام میدی تا
To drown out the noise
تا مانع شنیدن صداهای مزاحم بشی
But I just wanna hear your voice
ولی من فقط میخوام صداتو بشنوم

I’m one number away
یه عدد مونده تا شمارتو بگیرم
From calling to you
و بهت زنگ بزنم
I said I was through
گفتم همه چی تمومه
But I’m dying, inside
ولی از درون مردم
Got my head in a mess
ذهنمو حسابی درگیر کردم
Girl, I confess
اعتراف میکنم دختر
I lied when I said
دروغ بود اینکه گفتم
“I’m leaving and not coming back”
میرم و دیگه بر نمیگردم
Might be the whiskey or the midnight rain
شاید بخاطر مصرف ویسکی و یا آثار بارون نیمه شب باشه
But everywhere I go, I see your face
ولی من هر جا میرم صورت تو جلو چشمامه
In my brain, dial it up, everything I wanna say
تو ذهنم شمارتو میگیرم و حرفای دلمو میزنم
But I’m still one number away
ولی هنوزم یه عدد مونده تا شمارتو بگیرم

Are you stuck at a red light with a Marlboro Light on your lips?
سیگار مارلبرو لایت میکشی و پشت چراغ قرمز گیر افتادی؟
Does the smoke in your mirror get clearer without my kiss?
رویابافی هات بدون بوسه های من به واقعیت نزدیک تر شدن؟
Are you changing the station replacing our favorite songs?
داری تو شبکه های مختلف دنبال آهنگ های مورد علاقه مون میگردی؟
Well maybe it’s a mistake, hit the brakes on the moving on
خب شاید اشتباه باشه، به حرکت ادامه نده و پاتو بذار رو ترمز کن

Well, if you’re anything like me
خب، شاید تو هم یجورایی شبیه من باشی
You just might be doing whatever it takes
و احتمالا هر کاری که لازم باشه انجام میدی تا
To outrun the storm
به طوفان غلبه کنی
But I’m almost out that door
ولی من تقریبا از این مرحله عبور کردم

And I’m one number away
و یه عدد مونده تا شمارتو بگیرم
From calling to you
و بهت زنگ بزنم
I said I was through
گفتم همه چی تمومه
But I’m dying, inside
ولی از درون مردم
Got my head in a mess
ذهنمو حسابی درگیر کردم
Girl, I confess
اعتراف میکنم دختر
I lied when I said
دروغ بود اینکه گفتم
“I’m leaving and not coming back”
میرم و دیگه بر نمیگردم
Might be the whiskey or the midnight rain
شاید بخاطر مصرف ویسکی و یا آثار بارون نیمه شب باشه
But everywhere I go, I see your face
ولی من هر جا میرم صورت تو جلو چشمامه
In my brain, dial it up, everything I wanna say
تو ذهنم شمارتو میگیرم و حرفای دلمو میزنم
But I’m still one number away
ولی هنوزم یه عدد مونده تا شمارتو بگیرم

Will you pick up when I call?
وقتی زنگ بزنم جواب میدی؟
Or just forget we loved at all
یا عشقمون رو کلا فراموش کردی
We don’t have to talk
نباید صحبت کنیم
I just wanna hear your voice
من فقط میخوام صداتو بشنوم

And I’m one number away
و یه عدد مونده تا شمارتو بگیرم
From calling you
و بهت زنگ بزنم
I said I was through
گفتم همه چی تمومه
But I’m dying, inside
ولی از درون مردم
Got my head in a mess
ذهنمو حسابی درگیر کردم
Girl, I confess
اعتراف میکنم دختر
I lied when I said
دروغ بود اینکه گفتم
“I’m leaving and not coming back”
میرم و دیگه بر نمیگردم
Might be the whiskey or the midnight rain
شاید بخاطر مصرف ویسکی و یا آثار بارون نیمه شب باشه
But everywhere I go, I see your face
ولی من هر جا میرم صورت تو جلو چشمامه
In my brain, dial it up, everything I wanna say
تو ذهنم شمارتو میگیرم و حرفای دلمو میزنم
But I’m still one number away
ولی هنوزم یه عدد مونده تا شمارتو بگیرم

Away, away
Yeah I’m still one number away
آره هنوزم یه عدد مونده تا شمارتو بگیرم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 5) میانگین امتیازات: 4.6

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

1 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
ناشناس
ناشناس
2 ماه قبل

زیبا بود

0:00
0:00