2016-2020پاپ

Overglow

Download

Overglow By Adam Lambert

People talkin’ from every direction
مردم از هر راهی حرفشون رو میزنن
Every  hello and every goodbye feels like a cry for attention
هر سلام و خداحافظی مثل یه فریاد برای جلب توجه میمونه
People,  but there’s no human connection
آدما، ولی اونا واقعا با هم در ارتباط نیستن
If you want something real tonight
اگه امشب یه چیز واقعی میخوایی
Baby, you know where to get it
میدونی که کجا به دست میاریش عزیزم

That  overglow
درخششی بیش از حد
Where  the moment goes
جایی که آدم وقت میگذرونه
Leave me all alone
بذار تو حال خودم باشم
But  you would never know
ولی هیچوقت نمیدونی که
It’s got a hold on you
چه تاثیری روت میذاره
In the neon blue
نور صفحه نمایشی
Up on your phone
که رو موبایلته
In  the overglow
بیش از حد میدرخشه

Day and night
شب و روز
If you’re lost in delusion
تو یه دنیای توهمی گم شدی
And from every word in your text
و بخاطر تایپ کردن حرفات از طریق پیام
Only your fingers are bruising
فقط انگشتات ضرب دیدن
Day and night, I tried lovin’ you through it
شب و روز سعی کردم اینجوری عاشقت باشم
And it’s breaking my heart that I can’t
و این دلمو میشکنه که نمیتونم
Feel like I’m losing you to it
انگار دارم تو رو بخاطرش از دست میدم

That overglow
درخششی بیش از حد
Where the moment goes
جایی که آدم وقت میگذرونه
Leave me all alone
بذار تو حال خودم باشم
But you would never know
ولی هیچوقت نمیدونی که
It’s got a hold on you
چه تاثیری روت میذاره
In the neon blue
نور صفحه نمایشی
Up on your phone
که رو موبایلته
In the overglow
بیش از حد میدرخشه

In the overglow
بیش از حد میدرخشه
In the overglow
بیش از حد میدرخشه

There’s no human connection (That overglow)
آدما واقعا با هم در ارتباط نیستن، درخششی بیش از حد
But there’s no human connec-
… ولی آدما واقعا با هم در ارتباط

That overglow
درخششی بیش از حد
Where the moment goes
جایی که آدم وقت میگذرونه
Leave me all alone
بذار تو حال خودم باشم
But you would never know
ولی هیچوقت نمیدونی که
It’s got a hold on you
چه تاثیری روت میذاره
In the neon blue
نور صفحه نمایشی
Up on your phone
که رو موبایلته
In the overglow
بیش از حد میدرخشه
That overglow
درخششی بیش از حد
Where the moment goes
جایی که آدم وقت میگذرونه
Leave me all alone
بذار تو حال خودم باشم
But you would never know
ولی هیچوقت نمیدونی که
It’s got a hold on you
چه تاثیری روت میذاره
In the neon blue
نور صفحه نمایشی
Up on your phone
که رو موبایلته
In the overglow
بیش از حد میدرخشه

That overglow
درخششی بیش از حد
(In the overglow)
بیش از حد میدرخشه

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 1) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00