2016-2020پاپ

Physical

Download

Physical By Dua Lipa

Common love isn’t for us
ما آدم عشقای پیش پا افتاده نیستیم
We created something phenomenal
ما یه چیز فوق العاده بوجود آوردیم
Don’t you agree?
قبول نداری؟
Don’t you agree?
قبول نداری؟
You got me feeling diamond rich
کاری کردی که حس کنم بی نهایت با ارزشم
Nothing on this planet compares to it
هیچی تو این دنیا باهاش قابل مقایسه نیست
Don’t you agree?
قبول نداری؟
Don’t you agree?
قبول نداری؟

Who needs to go to sleep when I got you next to me?
وقتی تو رو کنار خودم دارم مگه آدم میتونه به خواب نیاز پیدا کنه؟

All night, I’ll riot with you
کل شب رو باهات عشق و حال میکنم
I know you got my back and you know I got you
میدونم که هوامو داری و میدونی که هواتو دارم
So come on (Come on), come on (Come on), come on (Come on)
پس بیا، بیا، بیا
Let’s get physical
بیا عشق بازی کنیم
Lights out, follow the noise
چراغا خاموش، دنبال صدام بیا
Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice
عزیزم، یجوری به رقصیدن ادامه بده که انگار انتخاب دیگه ای نداری
So come on (Come on), come on (Come on), come on
پس بیا، بیا، بیا
Let’s get physical
بیا عشق بازی کنیم

Adrenaline keeps on rushing in
آدرنالین داره همینجوری ترشح میشه
Love the simulation we’re dreaming in
عاشق ماتریکسی هستم که توش رویای زندگی رو تجربه میکنیم
Don’t you agree?
قبول نداری؟
Don’t you agree?
قبول نداری؟
I don’t wanna live another life
نمیخوام یه زندگی دیگه رو تجربه کنم
‘Cause this one’s pretty nice
چون همین زندگی خیلی عالیه
Living it up
عشق و حال میکنم

Who needs to go to sleep when I got you next to me?
وقتی تو رو کنار خودم دارم مگه آدم میتونه به خواب نیاز پیدا کنه؟

All night, I’ll riot with you
کل شب رو باهات عشق و حال میکنم
I know you got my back and you know I got you
میدونم که هوامو داری و میدونی که هواتو دارم
So come on (Come on), come on (Come on), come on (Come on)
پس بیا، بیا، بیا
Let’s get physical
بیا عشق بازی کنیم
Lights out, follow the noise
چراغا خاموش، دنبال صدام بیا
Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice
عزیزم، یجوری به رقصیدن ادامه بده که انگار انتخاب دیگه ای نداری
So come on (Come on), come on (Come on), come on
پس بیا، بیا، بیا
Let’s get physical
بیا عشق بازی کنیم

Hold on just a little tighter
یکم محکم تر بغلم کن
Come on, hold on, tell me if you’re ready
بیا، بغلم کن، اگه آماده ای بگو
Come on (Come on, come on)
بیا، بیا
Baby, keep on dancing
عزیزم، به رقصیدن ادامه بده
Let’s get physical
بیا عشق بازی کنیم
Hold on just a little tighter
یکم محکم تر بغلم کن
Come on, hold on, tell me if you’re ready
بیا، بغلم کن، اگه آماده ای بگو
Come on (Come on, come on)
بیا، بیا
Baby, keep on dancing
عزیزم، به رقصیدن ادامه بده
Let’s get physical
بیا عشق بازی کنیم

All night, I’ll riot with you
کل شب رو باهات عشق و حال میکنم
I know you got my back and you know I got you
میدونم که هوامو داری و میدونی که هواتو دارم
So come on, come on, come on
پس بیا، بیا، بیا
Let’s get physical
بیا عشق بازی کنیم
Lights out, follow the noise
چراغا خاموش، دنبال صدام بیا
Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice
عزیزم، یجوری به رقصیدن ادامه بده که انگار انتخاب دیگه ای نداری
So come on (Come on), come on (Come on), come on
پس بیا، بیا، بیا
Let’s get physical (Physical, physical)
بیا عشق بازی کنیم

Let’s get physical (Physical, physical)
بیا عشق بازی کنیم
Physical (Physical, physical)
عشق بازی
Let’s get physical (Physical, physical)
بیا عشق بازی کنیم
Come on, phy-phy-phy-physical
بیا، عشق بازی

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 3) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00