2001-2010آر اند بی / سول

Real Love

Download

Real Love By Massari

Girl I’m going out of my mind
دارم عقلمو از دست میدم دختر
And even though I don’t really know you (You)
و با اینکه هنوز واقعا باهات آشنا نشدم
I guess I feel I’m running out of time
یجورایی حس میکنم دارم زمان رو از دست میدم
I’m waiting for the moment I can show you (Show you)
منتظر فرصتی هستم که بتونم احساسمو ابراز کنم
And baby girl I want you to know
و نازنین دختر دلم میخواد بدونی که
I’m watching you go, I’m watching you pass me by
من رفتنت رو تماشا میکنم، وقتی از کنارم رد میشی میبینمت
It’s real love, that you don’t know about
اینه اون عشق واقعی که تو ازش بی خبری

Baby I was there all alone
عزیزم تک و تنها کنارت بودم
When you’d be doing things, I would watch you
تو مشغول انجام کارات میشدی و من تماشات میکردمت
I picture you and me all alone
خودمون دو تا رو تنها تصور میکردم
I’m wishing you was someone I can talk to
ایکاش حرف زدن باهات برام راحت بود
I gotta get you out of my head
باید از فکرت بیام بیرون
But baby girl I gotta see you once again, again
ولی نازنین دختر باید یبار دیگه بیبینمت، یبار دیگه
It’s real love, that you don’t know about
اینه اون عشق واقعی که تو ازش بی خبری

Girl I’m going out of my mind
دارم عقلمو از دست میدم دختر
And even though I don’t really know you (You)
و با اینکه هنوز واقعا باهات آشنا نشدم
I guess I feel I’m running out of time
یجورایی حس میکنم دارم زمان رو از دست میدم
I’m waiting for the moment I can show you (Show you)
منتظر فرصتی هستم که بتونم احساسمو ابراز کنم
And baby girl I want you to know
و نازنین دختر دلم میخواد بدونی که
I’m watching you go, I’m watching you pass me by
من رفتنت رو تماشا میکنم، وقتی از کنارم رد میشی میبینمت
It’s real love, that you don’t know about
اینه اون عشق واقعی که تو ازش بی خبری

Every night when I would go to sleep
هر شب وقتی میخوام بخوابم
I couldn’t stop dreaming about you
نمیتونم درباره ت رویاپردازی نکنم
Your love has got me feeling kind of weak
عشقت باهام کاری کرده که یجورایی احساس ضعف میکنم
I really can’t see me without you
واقعا نمیتونم خودمو بدون تو تصور کنم
And now you run around in my head
و همین الانم ذهنمو درگیر کردی
I’m never gonna let you slip away again, again
هیچوقت نمیذارم دوباره از دستم در بری
It’s real love, that you don’t know about
اینه اون عشق واقعی که تو ازش بی خبری

Every now and then when I watch you
هر چند وقت یبار وقتی بهت نگاه میکنم
I wish that I could tell you that I want you
آرزو میکنم کاش میتونستم بهت بگم که میخوامت
If I could have the chance to talk with you
اگه شانس باهام یار باشه و بتونم باهات حرف بزنم
If I could have the chance to walk with you
اگه شانس باهام یار باشه و بتونم باهات هم قدم شم
Then I would stop holding it in
اونوقت دیگه احساسمو پنهان نمیکردم
I’d never have to go through this again, again
دیگه هیچوقت این شرایطو تجربه نمیکردم
It’s real love, that you don’t know about
اینه اون عشق واقعی که تو ازش بی خبری

Girl I’m going out of my mind
دارم عقلمو از دست میدم دختر
And even though I don’t really know you
و با اینکه هنوز واقعا باهات آشنا نشدم
I guess I feel I’m running out of time
یجورایی حس میکنم دارم زمان رو از دست میدم
I’m waiting for the moment I can show you
منتظر فرصتی هستم که بتونم احساسمو ابراز کنم
And baby girl I want you to know
و نازنین دختر دلم میخواد بدونی که
I’m watching you go, I’m watching you pass me by
من رفتنت رو تماشا میکنم، وقتی از کنارم رد میشی میبینمت
It’s real love, that you don’t know about
اینه اون عشق واقعی که تو ازش بی خبری

Today when I saw you alone
امروز وقتی دیدم تنهایی
I know I had to come up and approach you
میدونستم باید برای صحبت کردن بهت نزدیک شم
Cause girl I really gotta let you know
آخه دختر واقعا دلم میخواد بدونی
All about the things you made me go through
درباره همه چیزهایی که باعث شدی تو این مدت تجربه کنم
And now she looking at me in the eye
و حالا اون داره مستقیم به چشام نگاه میکنه
And now you got me hoping I ain’t dreaming again, again
و امیدوارم کردی که اینبار دیگه مشغول رویاپردازی نیستم
It’s real love, that you don’t know about
اینه اون عشق واقعی که تو ازش بی خبری

Every now and then when I want you
هر چند وقت یبار وقتی دلم هواتو میکنه
I wish that I could tell you that I want you
آرزو میکنم کاش میتونستم بهت بگم که میخوامت
If I could have the chance to talk with you
اگه شانس باهام یار باشه و بتونم باهات حرف بزنم
If I could have the chance to walk with you
اگه شانس باهام یار باشه و بتونم باهات هم قدم شم
Then I would stop holding it in
اونوقت دیگه احساسمو پنهان نمیکردم
I’d never have to go through this again, again
دیگه هیچوقت این شرایطو تجربه نمیکردم
It’s real love, that you don’t know about
اینه اون عشق واقعی که تو ازش بی خبری

Girl I’m going out of my mind
دارم عقلمو از دست میدم دختر
And even though I don’t really know you
و با اینکه هنوز واقعا باهات آشنا نشدم
I guess I feel I’m running out of time
یجورایی حس میکنم دارم زمان رو از دست میدم
I’m waiting for the moment I can show you (I wanna show you girl)
منتظر فرصتی هستم که بتونم احساسمو ابراز کنم، میخوام احساسمو بدونی دختر
And baby girl I want you to know
و نازنین دختر دلم میخواد بدونی که
I’m watching you go, I’m watching you pass me by
من رفتنت رو تماشا میکنم، وقتی از کنارم رد میشی میبینمت
It’s real love, that you don’t know about (no no no no)
اینه اون عشق واقعی که تو ازش بی خبری، نه، نه

You’re the one that I want
تو همونی هستی که من میخوام
No one can take it from me
هیچکس نمیتونه اینو ازم بگیره
No no no no no
نه نه نه
Even though I don’t really know you
با اینکه هنوز واقعا باهات آشنا نشدم
I got a lot of love I wanna show you
سرشار از عشقی هستم که میخوام بهت ابراز کنم
And you be right there in front of me
و تو درست روبه روی منی
I see you passing in front of me
میبینمت که داری از روبه روی من رد میشی
No no no girl I need your love
نه نه دختر من به عشقت نیاز دارم
Baby I need your love
عزیزم من به عشقت نیاز دارم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00