2016-2020فولک

Simple Song

Download

Simple Song By Passenger

Here’s a simple song
اینم از یه آهنگ ساده که
Won’t stop the rain from coming down
نمیتونه مانع باریدن باران و
Or your heart from breaking
شکسته شدن دلت بشه

Here’s a simple song
اینم از یه آهنگ ساده که
It’s never gonna turn this day around
قرار نیست اوضاع امروز رو تغییر بده
Stood the earth from shaking
و مانع اتفاقای تکان دهنده بشه

It’s just a simple song
این فقط یه آهنگ ساده س
Nothing right or wrong
درست و غلطی وجود نداره
You can sing along if you want to
تو هم اگه بخوایی میتونی باهام بخونیش

Well, I know it’s not been easy
خب، میدونم که راحت نبوده
But easy ain’t worth singin’ about
ولی راحتی، ارزش آهنگ خوندن رو نداره
Yeah, I know, I know
آره، میدونم، میدونم
The time goes slow
زمان دیر میگذره
But it’s always running out
ولی بالاخره میگذره

Here’s a simple song
اینم از یه آهنگ ساده که
Won’t stop the rain from coming down
نمیتونه مانع باریدن باران و
Or your heart from breaking
شکسته شدن دلت بشه

Here’s a simple song
اینم از یه آهنگ ساده که
It’s never gonna turn this day around
قرار نیست اوضاع امروز رو تغییر بده
Stood the earth from shaking
و مانع اتفاقای تکان دهنده بشه

It’s just a simple song
این فقط یه آهنگ ساده س
Nothing right or wrong
درست و غلطی وجود نداره
You can sing along if you want to
تو هم اگه بخوایی میتونی باهام بخونیش

Well, I know it’s far from simple
خب، میدونم اصلا ساده نیست
But simple ain’t worth worryin’ about
ولی سادگی، ارزش نگران بودن رو نداره
Yeah, I know, I know
آره، میدونم، میدونم
It’s time to go
وقته رفتنه
I think I keep on finding
فکر کنم به جستجو کردن ادامه بدم
Everything seems to be about timing
به نظر میرسه همه چی به زمان بندی مرتبط باشه

Here’s a simple song
اینم از یه آهنگ ساده که
Won’t stop the rain from coming down
نمیتونه مانع باریدن باران و
Or your heart from breaking
شکسته شدن دلت بشه

Just a simple song
فقط یه آهنگ ساده س
Never gonna turn this day around
قرار نیست اوضاع امروز رو تغییر بده
Stood the earth from shaking
و مانع اتفاقای تکان دهنده بشه

It’s just a simple song
این فقط یه آهنگ ساده س
Nothing right or wrong
درست و غلطی وجود نداره
You can sing along if you want to
تو هم اگه بخوایی میتونی باهام بخونیش

Whoah, it’s just a simple song
این فقط یه آهنگ ساده س
Nothing right or wrong
درست و غلطی وجود نداره
You can sing along if you want to
تو هم اگه بخوایی میتونی باهام بخونیش

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 2) میانگین امتیازات: 4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00