2011-2015پاپ

Sorry

Download

Sorry By Justin Bieber

You gotta go and get angry at all of my honesty
با اون صداقتی که من داشتم باید هم عصبانی شی و بری
You know I try but I don’t do too well with apologies
میدونی که سعیمو میکنم ولی موقع معذرت خواهی کارمو درست انجام نمیدم
I hope I don’t run out of time, could someone call a referee?
امیدوارم هنوزم وقت داشته باشم، میشه یکی رو بیارید میانجیگری کنه؟
Cause I just need one more shot at forgiveness
آخه من نیاز دارم تا یه شانس دیگه بهم بده و منو ببخشه

I know you know that I made those mistakes maybe once or twice
میدونم که میدونی من اون اشتباهاتو شاید یکی دوبار مرتکب شده باشم
By once or twice I mean maybe a couple a hundred times
یکی دو بار که میگم منظورم همون چند صد باره
So let me, oh let me redeem, oh redeem, oh myself tonight
پس بذار، بذار جبران کنم، بذار امشب همه چی رو جبران کنم
Cause I just need one more shot, second chances
آخه من به یه فرصت دیگه و به یه شانس مجدد نیاز دارم

Yeah, is it too late now to say sorry?
یعنی الان برای معذرت خواهی خیلی دیر شده؟
Cause I’m missing more than just your body
آخه من چیزی بیشتر از جسمت رو از دست دادم
Is it too late now to say sorry?
یعنی الان برای معذرت خواهی خیلی دیر شده؟
Yeah I know that I let you down
آره میدونم که ناامیدت کردم
Is it too late to say I’m sorry now?
یعنی الان برای گفتن متاسفم خیلی دیر شده؟

I’m sorry, yeah
متاسفم، آره
Sorry, yeah
ببخشید
Sorry
ببخشید
Yeah I know that I let you down
آره میدونم که ناامیدت کردم
Is it too late to say I’m sorry now?
یعنی الان برای گفتن متاسفم خیلی دیر شده؟

I’ll take every single piece of the blame if you want me to
اگه تو ازم بخوایی همه تقصیرها رو گردن میگیرم
But you know that there is no innocent one in this game for two
اما میدونی که تو تنش های دو نفره هیچکس بی تقصیر نیست
I’ll go, I’ll go and then you go, you go out and spill the truth
من میرم، میرم و بعدش تو میری، میری دنبال زندگیتو و میفهمیم اشتباه کردیم
Can we both say the words and forget this?
نمیشه جفتمون لب تر کنیم و فراموشش کنیم؟

Is it too late now to say sorry?
یعنی الان برای معذرت خواهی خیلی دیر شده؟
Cause I’m missing more than just your body
آخه من چیزی بیشتر از جسمت رو از دست دادم
Is it too late now to say sorry?
یعنی الان برای معذرت خواهی خیلی دیر شده؟
Yeah I know that I let you down
آره میدونم که ناامیدت کردم
Is it too late to say I’m sorry now?
یعنی الان برای گفتن متاسفم خیلی دیر شده؟

I’m not just trying to get you back on me
تلاشم فقط برا این نیست که دوباره با من باشی
Cause I’m missing more than just your body
آخه من چیزی بیشتر از جسمت رو از دست دادم
Is it too late now to say sorry?
یعنی الان برای معذرت خواهی خیلی دیر شده؟
Yeah I know that I let you down
آره میدونم که ناامیدت کردم
Is it too late to say I’m sorry now?
یعنی الان برای گفتن متاسفم خیلی دیر شده؟

I’m sorry, yeah
متاسفم، آره
Sorry, oh
ببخشید
Sorry
ببخشید
Yeah I know that I let you down
آره میدونم که ناامیدت کردم
Is it too late to say I’m sorry now?
یعنی الان برای گفتن متاسفم خیلی دیر شده؟

I’m sorry, yeah
متاسفم، آره
Sorry, oh
ببخشید
Sorry
ببخشید
Yeah I know that I let you down
آره میدونم که ناامیدت کردم
Is it too late to say I’m sorry now?
یعنی الان برای گفتن متاسفم خیلی دیر شده؟

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 2) میانگین امتیازات: 2.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00