2001-2010پاپ

Stay With Me

Download

Stay With Me By Akcent

I remember the prison of all memories
زندون تموم خاطره ها رو به یاد میارم
And I’m drowning in tears
و دارم تو اشک غرق میشم
Come and help me please
لطفا بیا و کمکم کن
Stay with me, stay with me
کنارم بمون، کنارم بمون
Baby when the lights go down
وقتی که روشنایی داره از بین میره عزیزم

I was so crazy all the time I made you cry
خیلی احمق بودم که دائما اشکتو در میاوردم
You walked away and never said goodbye
تو میرفتی و هیچوقت خداحافظی نمیکردی
On and on, on and on
پشت سر هم، پشت سر هم
I guess I lost you, now you’re gone
فکر کنم دیگه از دست دادمت و برای همیشه رفتی

I try to hide the pain but all I see is you
سعی میکنم این دردو پنهان کنم ولی فقط تو جلو چشمامی
How can I do it, I don’t have a clue
چجوری میتونم اینکارو کنم، هیچ ایده ای ندارم
On and on, on and on
پشت سر هم، پشت سر هم
I guess I lost you, now you’re gone
فکر کنم دیگه از دست دادمت و برای همیشه رفتی

I remember the prison of all memories
زندون تموم خاطره ها رو به یاد میارم
And I’m drowning in tears
و دارم تو اشک غرق میشم
Come and help me please
لطفا بیا و کمکم کن
Stay with me, stay with me
کنارم بمون، کنارم بمون
Baby when the lights go down
وقتی که روشنایی داره از بین میره عزیزم

I remember the voice that was calling my name
صدایی که اسممو فریاد میزد رو به یاد میارم
And I know that someday
و میدونم که یروزی
You will feel the same
تو هم این حس رو تجربه میکنی
Stay with me, stay with me
کنارم بمون، کنارم بمون
Baby when the lights go down
وقتی که روشنایی داره از بین میره عزیزم

I was so crazy all the time I made you cry
خیلی احمق بودم که دائما اشکتو در میاوردم
You walked away and never said goodbye
تو میرفتی و هیچوقت خداحافظی نمیکردی
On and on, on and on
پشت سر هم، پشت سر هم
I guess I lost you, now you’re gone
فکر کنم دیگه از دست دادمت و برای همیشه رفتی

I try to hide the pain but all I see is you
سعی میکنم این دردو پنهان کنم ولی فقط تو جلو چشمامی
How can I do it, I don’t have a clue
چجوری میتونم اینکارو کنم، هیچ ایده ای ندارم
On and on, on and on
پشت سر هم، پشت سر هم
I guess I lost you, now you’re gone
فکر کنم دیگه از دست دادمت و برای همیشه رفتی

I remember the prison of all memories
زندون تموم خاطره ها رو به یاد میارم
And I’m drowning in tears
و دارم تو اشک غرق میشم
Come and help me please
لطفا بیا و بهم کمک کن
Stay with me, stay with me
کنارم بمون، کنارم بمون
Baby when the lights go down
وقتی که روشنایی داره از بین میره عزیزم

I remember the voice that was calling my name
صدایی که اسممو فریاد میزد رو به یاد میارم
And I know that someday
و میدونم که یروزی
You will feel the same
تو هم این حس رو تجربه میکنی
Stay with me, stay with me
کنارم بمون، کنارم بمون
Baby when the lights go down
وقتی که روشنایی داره از بین میره عزیزم

I remember the prison of all memories
زندون تموم خاطره ها رو به یاد میارم
And I’m drowning in tears
و دارم تو اشک غرق میشم
Come and help me please
لطفا بیا و کمکم کن
Stay with me, stay with me
کنارم بمون، کنارم بمون
Baby when the lights go down
وقتی که روشنایی داره از بین میره عزیزم

I remember the voice that was calling my name
صدایی که اسممو فریاد میزد رو به یاد میارم
And I know that someday
و میدونم که یروزی
You will feel the same
تو هم این حس رو تجربه میکنی
Stay with me, stay with me
کنارم بمون، کنارم بمون
Baby when the lights go down
وقتی که روشنایی داره از بین میره عزیزم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 1) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00