2016-2020دنس / الکترونیک

Symphony

Download

Symphony By Clean Bandit
feat. Zara Larsson

I’ve been hearin’ symphonies
صدای سمفونی ها رو میشنیدم
Before, all I heard was silence
قبلا، فقط صدای سکوت که به گوشم میرسید
A rhapsody for you and me
یه موسیقی احساسی مخصوص من و تو
And every melody is timeless
و آهنگ ها همه موندگار هستن
Life was stringin’ me along
زندگی منو به بازی گرفته بود
Then you came and you cut me loose
بعدش تو اومدی و منو از این اوضاع رها کردی
Was solo, singin’ on my own
تنهایی واسه خودم آواز میخوندم
Now I can’t find the key without you
الان بدون تو نمیتونم آهنگ صدامو پیدا کنم

And now your song is on repeat
الان آهنگ تو در حال تکرار شدنه
And I’m dancin’ on to your heartbeat
و من دارم با ریتم قلب تو میرقصم
And when you’re gone, I feel incomplete
و از وقتی که رفتی، بخشی از وجودمو از دست دادم
So, if you want the truth
پس، اگه راستشو بخوایی

I just wanna be part of your symphony
دلم میخواد بخشی از سمفونی تو باشم
Will you hold me tight and not let go?
میشه منو محکم بغل کنی و نذاری برم؟
Symphony
سمفونی
Like a love song on the radio
مثل یه آهنگ عاشقونه که از رادیو پخش میشه
Will you hold me tight and not let go?
میشه منو محکم بغل کنی و نذاری برم؟

I’m sorry if it’s all too much
منو ببخش اگه آدم پرتوقعی هستم
Every day you’re here, I’m healin’
هر روزی که اینجایی، حالم خوب میشه
And I was runnin’ outta luck
و تو زندگی شانس باهام یار نبود
I never thought I’d find this feelin’
هیچوقت فکرشم نمیکردم این حس رو تجربه کنم
‘Cause I’ve been hearin’ symphonies
آخه صدای سمفونی ها رو میشنیدم
Before all I heard was silence
قبلا، فقط صدای سکوت که به گوشم میرسید
A rhapsody for you and me (A rhapsody for you and me)
یه موسیقی احساسی مخصوص من و تو
And every melody is timeless
و آهنگ ها همه موندگار هستن

And now your song is on repeat
و الان آهنگ تو در حال تکرار شدنه
And I’m dancin’ on to your heartbeat
و من دارم با ریتم قلب تو میرقصم
And when you’re gone, I feel incomplete
و از وقتی که رفتی، بخشی از وجودمو از دست دادم
So, if you want the truth
پس، اگه راستشو بخوایی

I just wanna be part of your symphony
دلم میخواد بخشی از سمفونی تو باشم
Will you hold me tight and not let go?
میشه منو محکم بغل کنی و نذاری برم؟
Symphony
سمفونی
Like a love song on the radio
مثل یه آهنگ عاشقونه که از رادیو پخش میشه
Will you hold me tight and not let go?
میشه منو محکم بغل کنی و نذاری برم؟

Ah, ah, ah, ah-ah-ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah-ah-ah, ah, ah, ah

And now your song is on repeat
و الان آهنگ تو در حال تکرار شدنه
And I’m dancin’ on to your heartbeat
و من دارم با ریتم قلب تو میرقصم
And when you’re gone, I feel incomplete
و از وقتی که رفتی، بخشی از وجودمو از دست دادم
So if you want the truth (Oh)
پس، اگه راستشو بخوایی

I just wanna be part of your symphony
دلم میخواد بخشی از سمفونی تو باشم
Will you hold me tight and not let go?
میشه منو محکم بغل کنی و نذاری برم؟
Symphony
سمفونی
Like a love song on the radio
مثل یه آهنگ عاشقونه که از رادیو پخش میشه
Symphony
سمفونی
Will you hold me tight and not let go?
میشه منو محکم بغل کنی و نذاری برم؟
Symphony
سمفونی
Like a love song on the radio
مثل یه آهنگ عاشقونه که از رادیو پخش میشه
Will you hold me tight and not let go?
میشه منو محکم بغل کنی و نذاری برم؟

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 3) میانگین امتیازات: 3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00