2001-2010پاپ

That’s My Name

Download

That’s My Name By Akcent

All the time I thought about you
دائما به تو فکر میکردم
I saw your eyes and they were so blue
چشاتو میدیدم که یه عالمه غم دارن
I could read there just one name
از چشات میتونستم یه اسم رو بخونم
My name, my name, my name (ah)
اسم خودمو، اسم خودمو، اسم خودمو
Because of you I’m flying higher
بخاطر تو دارم اوج میگیرم
You give me love, you set a fire
تو عشق رو به زندگیم آوردی، آتیشی بپا کردی
You keep me warm when you call my name
وقتی اسممو صدا میزنی منو سرشار از احساس میکنی
That’s my name, that’s my name, that’s my name
اون اسم منه، اون اسم منه، اون اسم منه

And you are the one that lights the fire
تو اونی هستی که آتیش بپا میکنه
I am the one who takes you higher
منم کسی که باعث اوج گرفتنت میشه
I love your voice when you say my name
وقتی اسمم رو به زبون میاری عاشق صدات میشم
That’s my name, that’s my name, that’s my name
اون اسم منه، اون اسم منه، اون اسم منه

And you are the one that lights the fire
تو اونی هستی که آتیش بپا میکنه
I am the one who takes you higher
منم کسی که باعث اوج گرفتنت میشه
I love your voice when you say my name
وقتی اسمم رو به زبون میاری عاشق صدات میشم
That’s my name, that’s my name, that’s my name
اون اسم منه، اون اسم منه، اون اسم منه

It’s my name, it’s my name, it’s my name
این اسم منه، این اسم منه، این اسم منه
It’s my name, it’s my name, it’s my name
این اسم منه، این اسم منه، این اسم منه
It’s my name, it’s my name, it’s my name
این اسم منه، این اسم منه، این اسم منه

All the time I thought about you
دائما به تو فکر میکردم
I saw your eyes and they were so blue
چشاتو میدیدم که یه عالمه غم دارن
I could read there just one name
از چشات میتونستم یه اسم رو بخونم
My name, my name, my name (ah)
اسم خودمو، اسم خودمو، اسم خودمو
Because of you I’m flying higher
بخاطر تو دارم اوج میگیرم
You give me love, you set a fire
تو عشق رو به زندگیم آوردی، آتیشی به پا کردی
You keep me warm when you call my name
وقتی اسممو صدا میزنی منو سرشار از احساس میکنی
That’s my name, that’s my name, that’s my name
اون اسم منه، اون اسم منه، اون اسم منه

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 11) میانگین امتیازات: 4.9

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00