2023بدون ترجمهپاپ

True Babe

Download

True Babe By Gwen Stefani

Your tattoo still looks cute to me
Cute to me
We’re old news, but you’re new to me
New to me

I wanna fly to your shows
Wanna wake up in your clothes
Come get you tipsy at 6:30
Wanna take tonight slow
Yeah, it’s alright in my life

‘Cause it’s true, babe, true, babe
I’m sleeping better next to you, babe, you, babe
You’re something sweet, something true, babe, true, babe
You do it better than they do, babe, uh-huh

La, la, la, la-la, la-la, la, la, la, la

We could stay home and nеver leave
Nеver leave
Take the truck up the coast with me
Coast with me

I wanna fly to your shows
Wanna wake up in your clothes
Come get you tipsy at 6:30
Wanna take tonight slow
Yeah, it’s alright in my life

‘Cause it’s true, babe, true, babe
I’m sleeping better next to you, babe, you, babe
You’re something sweet, something true, babe, true, babe
You do it better than they do, babe, uh-huh

La, la, la, la-la, la-la, la, la, la, la
‘Cause it’s true, babe, true, babe
La, la, la, la-la, la-la, la, la, la, la

And we’re from two different worlds
But you still call me your pretty girl, pretty girl
Before you, it was all a blur
Come on and call me your pretty girl, pretty girl

‘Cause it’s true, babe, true, babe
I’m sleeping better next to you, babe, you, babe
(I’m sleeping better next to you, babe)
You’re something sweet, something true, babe, true, babe
You do it better than they do, babe, uh-huh

La, la, la, la-la, la-la, la, la, la, la
‘Cause it’s true, babe, true, babe
(You’re something sweet, something true, babe, true, babe)
La, la, la, la-la, la-la, la, la, la, la
(You do it better than they do, babe, uh-huh)

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 1) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00