2023پاپ

Turbulence

Download

Turbulence By Pink

You and I
من و تو
Happy ending and a tragedy combined
پایانی خوش که با یه تراژدی همراه شده
But we both can’t live without it and we tried
ولی جفتمون نمیتونیم بدون این زندگی کنیم و سعیمونو کردیم
We should take our own advice
باید به راه حل خودمون عمل کنیم

don’t give up
تسلیم نشو
There’s a mountain in the middle of the road
وسطای راه کوهی هست که باید ازش عبور کنی
It’ll take a little longer to get home
یکم طول میکشه تا روبه راه بشی
Baby, all we’ve got is time
عزیزم، تنها امیدمون گذر زمانه

You can’t help when your stomach sinks
وقتی دل شوره داری کاری از دستت بر نمیاد
See your life happen in a flash (in a flash)
انگار که زندگیت تو یه لحظه اتفاق افتاده
In your head it could be so real
ممکنه تو ذهنت خیلی واقعی به نظر بیاد
That you almost feel the crash (feel the crash)
اینکه یجورایی سقوط کردن رو حس میکنی
The panic is temporary
ترس و اضطراب زود گذره
But I’ll be permanent (permanent)
ولی من همیشگی میشم
So when it hits, don’t forget
پس وقتی اتفاق افتاد، فراموش نکن
As scary as it gets
هرچقدر هم که ترسناک بشه
It’s just turbulence
فقط یه آشفتگیه

Close your eyes
چشماتو ببند
Pretend you’re driving on an bumpy road at night
وانمود کن که شبو تو یه جاده پر از دست انداز رانندگی میکنی
You can meet me in the corners of your mind (of your mind)
میتونی منو تو گوشه کنار ذهنت ملاقات کنی
We can build a new cloud nine (cloud nine)
میتونیم یه حال خوب رو تجربه کنیم

Hey, if you’re alive
آهای، اگه زنده ای
Then it means that you’re committed to survive (survive)
پس این یعنی که باید حتما دوام بیاری
That’s enough to drain the life from you sometimes
دیگه نباید یه وقتایی از احساس زندگی خالی بشی
But I hold on tight
ولی من براش آماده ام

You can’t help when your stomach sinks
وقتی دل شوره داری کاری از دستت بر نمیاد
See your life happen in a flash
انگار که زندگیت تو یه لحظه اتفاق افتاده
In your head it could be so real
ممکنه تو ذهنت خیلی واقعی به نظر بیاد
That you almost feel the crash (feel the crash, ohh-oh-ohh)
اینکه یجورایی سقوط کردن رو حس میکنی
The panic is temporary
ترس و اضطراب زود گذره
But I’ll be permanent (permanent)
ولی من همیشگی میشم
So when it hits, don’t forget
پس وقتی اتفاق افتاد، فراموش نکن
As scary as it gets
هرچقدر هم که ترسناک بشه
It’s just turbulence
فقط یه آشفتگیه

Hold my hand, hold your breath
دستمو بگیر، نفستو حبس کن
And I’ll find a place to land
و من یجایی برای فرود پیدا میکنم
Where you’re safe, never break
جایی که در امنیت باشی، دلت هیچوقت نشکنه
Where the morning never ends
جایی که روشنایی صبح هیچوقت تموم نمیشه
When you say that you can’t
وقتی که میگی نمیتونی
I will watch you dance through this turbulence
وسط این آشفتگی رقصیدنت رو نگاه میکنم
It’s turbulence
این یه آشفتگیه

Ohh, you can’t help when your stomach sinks
وقتی دل شوره داری کاری از دستت بر نمیاد
See your life happen in a flash
انگار که زندگیت تو یه لحظه اتفاق افتاده
In your head it could be so real (it could be so real)
ممکنه تو ذهنت خیلی واقعی به نظر بیاد
That you almost feel the crash
اینکه یجورایی سقوط کردن رو حس میکنی
The panic is temporary
ترس و اضطراب زود گذره
But I’ll be permanent
ولی من همیشگی میشم
So when it hits, don’t forget
پس وقتی اتفاق افتاد، فراموش نکن
As scary as it gets
هرچقدر هم که ترسناک بشه
It’s just turbulence
فقط یه آشفتگیه
It’s turbulence
این یه آشفتگیه
It’s just turbulence
فقط یه آشفتگیه

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 3.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00