2011-2015دنس / الکترونیک

We Found Love

Download

We Found Love By Rihanna

Yellow diamonds in the light
الماس های زرد رنگ زیر نور میدرخشن
And we’re standing side by side
و ما شونه به شونه هم وایسادیم
As your shadow crosses mine
وقتی که سایه هامون با هم یکی میشن
What it takes to come alive
برای سر حال اومدن همین کافیه

It’s the way I’m feeling, I just can’t deny
این همون حسیه که نمیتونم نادیده بگیرمش
But I’ve gotta let it go
ولی باید بیخیالش شم

We found love in a hopeless place
ما تو اوج ناامیدی عشق رو تجربه کردیم
We found love in a hopeless place
ما تو اوج ناامیدی عشق رو تجربه کردیم
We found love in a hopeless place
ما تو اوج ناامیدی عشق رو تجربه کردیم
We found love in a hopeless place
ما تو اوج ناامیدی عشق رو تجربه کردیم

Shine a light through an open door
دری به روم باز کن و نور امیدم باش
Love and life, I will divide
عشق و زندگیم رو باهات قسمت میکنم
Turn away ’cause I need you more
برگرد، چون بیشتر از قبل بهت نیاز دارم
Feel the heartbeat in my mind
صدای قلبم رو تو ذهنم میشنوم

It’s the way I’m feeling, I just can’t deny
این همون حسیه که نمیتونم نادیده بگیرمش
But I’ve gotta let it go
ولی باید بیخیالش شم

We found love in a hopeless place
ما تو اوج ناامیدی عشق رو تجربه کردیم
We found love in a hopeless place
ما تو اوج ناامیدی عشق رو تجربه کردیم
We found love in a hopeless place
ما تو اوج ناامیدی عشق رو تجربه کردیم
We found love in a hopeless place
ما تو اوج ناامیدی عشق رو تجربه کردیم

Yellow diamonds in the light
الماس های زرد رنگ زیر نور میدرخشن
And we’re standing side by side
و ما شونه به شونه هم وایسادیم
As your shadow crosses mine
وقتی که سایه هامون با هم یکی میشن

We found love in a hopeless place
ما تو اوج ناامیدی عشق رو تجربه کردیم
We found love in a hopeless place
ما تو اوج ناامیدی عشق رو تجربه کردیم
We found love in a hopeless place
ما تو اوج ناامیدی عشق رو تجربه کردیم
We found love in a hopeless place
ما تو اوج ناامیدی عشق رو تجربه کردیم

We found love in a hopeless place
ما تو اوج ناامیدی عشق رو تجربه کردیم
We found love in a hopeless place
ما تو اوج ناامیدی عشق رو تجربه کردیم
We found love in a hopeless place
ما تو اوج ناامیدی عشق رو تجربه کردیم
We found love in a hopeless place
ما تو اوج ناامیدی عشق رو تجربه کردیم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 5) میانگین امتیازات: 4.2

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

3 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
JuniorMarlene
JuniorMarlene
10 ماه قبل

‌ 🔹🇺🇲🦅🇺🇲🔹‌
توانایی شو ندارم بهت فکر نکنم مارلن مهربونم
❤️❤️❤️130

JuniorMarlene
JuniorMarlene
10 ماه قبل

‌🔹🇺🇲🦅🇺🇲🔹‌
❤️❤️❤️130

JuniorMarlene
JuniorMarlene
10 ماه قبل

‌🔹🇺🇲🦅🇮🇹🔹‌

0:00
0:00