2016-2020فولک

Why Can’t I Change

Download

Why Can’t I Change By Passenger

Why can’t I change after all these years?
چرا بعد از این همه سال نمیتونم تغییر کنم؟
Why can’t I change my ways?
چرا نمیتونم مسیرمو تغییر بدم؟

I find it so strange after all these years
بعد از این همه سال به نظرم خیلی عجیبه که
I’m still more or less the same
تقریبا هنوزم همون آدم سابقم

Wherever I go, whatever I do, whatever I know
هر جا که میرم، هر کاری که میکنم، هر چی که میدونم
It just comes and goes so soon
همه چی زودگذر و بی معنا شده

Whatever life brings, whatever song it sings
هر موقعیتی که برام پیش میاد، هر آهنگی که به گوش میرسه
I’m still whistling the same old tune
من هنوز همون آهنگ قدیمی رو با سوت اجرا میکنم

Why can’t I change after all these years?
چرا بعد از این همه سال نمیتونم تغییر کنم؟
Why can’t I change my ways?
چرا نمیتونم مسیرمو تغییر بدم؟

I find it so strange after all these years
بعد از این همه سال به نظرم خیلی عجیبه که
I’m still more or less the same
تقریبا هنوزم همون آدم سابقم

Whoever I’m with, whatever I take, whatever I give
با هر کی هستم، هر چی بدست میارم، هر چی از دست میدم
I’m still running in the same old race
هنوزم دارم تو همون مسیر همیشگی درجا میزنم

Whatever choice I make, whatever road I take
هر تصمیمی که میگیرم، هر راهی که انتخاب میکنم
But I still wind up in the same old place
به هر حال آخرش به همون جای همیشگی ختم میشه

So why, why can’t I change?
خب چرا، چرا نمیتونم تغییر کنم؟
(Why can’t I change) after all these years?
بعد از این همه سال؟
Why can’t I change my ways?
چرا نمیتونم مسیرمو تغییر بدم؟
(Why can’t I change my ways?) oh, I find it so strange
به نظرم خیلی عجیبه
That after all these years
اونم بعد از این همه سال
I’m still more or less the same
تقریبا هنوزم همون آدم سابقم
I’m more or less the same, yeah, yeah
تقریبا همون آدم سابقم، آره
I’m more or less the same, yeah, yeah
تقریبا همون آدم سابقم، آره

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 1) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00