2011-2015پاپ

Wide Awake

Download

Wide Awake By Katy Perry

I’m wide awake
کاملا بیدارم
I’m wide awake
کاملا بیدارم
I’m wide awake
کاملا بیدارم

Yeah, I was in the dark
آره، تو تاریکی بودم
I was falling hard
بدجوری زمین خوردم
With an open heart (I’m wide awake)
(اونم با یه قلب بخشنده و مهربون (کاملا بیدارم
How did I read the stars so wrong? (I’m wide awake)
(چطور تونستم آینده رو اینقدر اشتباه پیش بینی کنم؟ (بیدارم
And now it’s clear to me
و الان برام واضح شده
That everything you see
چیزایی که آدم میبینه
Ain’t always what it seems (I’m wide awake)
(همیشه اونجوری نیستن که به نظر میان (کاملا بیدارم
Yeah, I was dreaming for so long
آره، من این همه وقت داشتم رویا میدیدم

I wish I knew then, what I know now
کاش چیزی که الان میدونمو اون موقع میدونستم
Wouldn’t dive in, wouldn’t bow down
با اشتیاق نمیومدم سراغت و سر تعظیم فرود نمیاوردم
Gravity hurts, you made it so sweet
تو کاری کردی که بدترین آسیب ها، لذتبخش به نظر بیان
‘Til I woke up on, on the concrete
تا اینکه بیدار شدم و چشمم به زندگی واقعی باز شد

Falling from cloud nine
دارم از عالم سرخوشی فاصله میگیرم
Crashing from the high
دارم از اون بالا سقوط میکنم
I’m letting go tonight
امشب بیخیال همه چی میشم
Yeah, I’m falling from cloud nine
آره، دارم از عالم سرخوشی فاصله میگیرم

I’m wide awake
کاملا بیدارم
Not losing any sleep
دیگه نگران هیچی نیستم
I picked up every piece
همه چی رو روبه راه میکنم
And landed on my feet (I’m wide awake)
(و رو پاهای خودم وایمیستم (کاملا بیدارم
Need nothing to complete myself, no (I’m wide awake)
(برای کامل شدنم به چیزی نیاز ندارم، نه (کاملا بیدارم
Yeah, I am born again
آره، دوباره متولد شدم
Out of the lion’s den
تو دل خطر
I don’t have to pretend (And it’s too late)
(نباید تظاهر کنم (و دیگه دیر شده
The story’s over now, the end
دیگه همه چی تمومه، تموم شده

I wish I knew then, what I know now
کاش چیزی که الان میدونمو اون موقع میدونستم
Wouldn’t dive in, wouldn’t bow down
با اشتیاق نمیومدم سراغت و سر تعظیم فرود نمیاوردم
Gravity hurts, you made it so sweet
تو کاری کردی که بدترین آسیب ها، لذتبخش به نظر بیان
‘Til I woke up on, on the concrete
تا اینکه بیدار شدم و چشمم به زندگی واقعی باز شد

Falling from cloud nine (It was out of the blue, I’m)
(دارم از عالم سرخوشی فاصله میگیرم (یهویی شد
Crashing from the high
دارم از اون بالا سقوط میکنم
I’m letting go tonight (Yeah, I’m letting you go, I’m)
(امشب بیخیال همه چی میشم (آره امشب بیخیالت میشم
I’m falling from cloud nine (I’m wide awake)
(دارم از عالم سرخوشی فاصله میگیرم (کاملا بیدارم

Thunder rumbling
صدای غرش رعد و برق
Castles crumbling (I’m wide awake)
(فرو ریختن کاخ رویاها (کاملا بیدارم
I am trying to hold on (I’m wide awake)
(تلاش میکنم دوام بیارم و ادامه بدم (کاملا بیدارم
God knows that I tried
خدا میدونه که سعی خودمو کردم
Seeing the bright side (I’m wide awake)
(نیمه پر لیوان رو ببینم (کاملا بیدارم
But I’m not blind anymore
ولی دیگه (برای دیدن حقیقت) کور نیستم

I’m wide awake
کاملا بیدارم
I’m wide awake
کاملا بیدارم

Yeah, I’m falling from cloud nine (It was out of the blue, I’m)
(آره، دارم از عالم سرخوشی فاصله میگیرم (یهویی شد
Crashing from the high
دارم از اون بالا سقوط میکنم
You know, I’m letting go tonight (Yeah, I’m letting you go, I’m)
(میدونی امشب بیخیال همه چی میشم (امشب بیخیالت میشم
I’m falling from cloud nine
دارم از عالم سرخوشی فاصله میگیرم

I’m wide awake
کاملا بیدارم
I’m wide awake
کاملا بیدارم
I’m wide awake
کاملا بیدارم
I’m wide awake
کاملا بیدارم
I’m wide awake
کاملا بیدارم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 9) میانگین امتیازات: 4.4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00