2016-2020پاپ

Bored

Download

Bored By Billie Eilish

The games you played were never fun (mm)
بازی هایی که سرم در آوردی هیچ وقت جالب نبودن
You’d say you’d stay but then you’d run (ah)
میگفتی موندنی هستی ولی آخرش میزدی به چاک

Givin’ you what you’re beggin’ for
چیزی که دنبالشی رو بهت میدم
Givin’ you what you say I need
چیزی که میگی بهش نیاز داری
I don’t want any settled scores
نمیخوام کاراتو تلافی کنم
I just want you to set me free
فقط میخوام دست از سرم برداری
Givin’ you what you’re beggin’ for
چیزی که دنبالشی رو بهت میدم
Givin’ you what you say I need
چیزی که میگی بهش نیاز داری
Say I need
میگی نیاز داری

I’m not afraid anymore
دیگه از هیچی نمیترسم
What makes you sure you’re all I need?
از کجا اینقدر مطمئنی تو اونی هستی که بهش نیاز دارم؟
Forget about it
فراموشش کن
When you walk out the door and leave me torn
وقتی از اون در میری بیرون و منو همینجوری ول میکنی
You’re teachin’ me to live without it
داری بهم یاد میدی چجوری بدون تو زندگی کنم

Bored
خسته
I’m so bored
خیلی خسته ام
I’m so bored
خیلی خسته ام
So bored
خیلی خسته

I’m home alone, you’re God-knows-where (mm)
من تو خونه تنهام، تو هم فقط خدا میدونه که کجایی
I hope you don’t think that shit’s fair (ah)
امیدوارم این گندکاری هاتو واسه خودت توجیه نکنی

Givin’ you all you want and more
هر چی میخوایی بهت میدم حتی بیشتر
Givin’ you every piece of me
ذره ذره های وجودم رو بهت میدم
I don’t want love I can’t afford
عشقی که برام گرون تموم بشه رو نمیخوام
I just want you to love for free
من غیر از عشق چیزی ازت نخواستم
Can’t you see that I’m gettin’ bored?
نمیتونی ببینی که دارم خسته میشم؟
Givin’ you every piece of me
ذره ذره های وجودم رو بهت میدم
Piece of me
ذره های وجودم رو

I’m not afraid anymore
دیگه از هیچی نمیترسم
What makes you sure you’re all I need?
از کجا اینقدر مطمئنی تو اونی هستی که بهش نیاز دارم؟
Forget about it
فراموشش کن
When you walk out the door and leave me torn
وقتی از اون در میری بیرون و منو همینجوری ول میکنی
You’re teachin’ me to live without it
داری بهم یاد میدی چجوری بدون تو زندگی کنم

Bored
خسته
I’m so bored
خیلی خسته ام
I’m so bored
خیلی خسته ام
So bored
خیلی خسته

Givin’ you what you’re beggin’ for
چیزی که دنبالشی رو بهت میدم
Givin’ you what you say I need
چیزی که میگی بهش نیاز داری
I don’t want any settled scores
نمیخوام کاراتو تلافی کنم
I just want you to set me free
فقط میخوام دست از سرم برداری
Givin’ you what you’re beggin’ for
چیزی که دنبالشی رو بهت میدم
Givin’ you what you say I need
چیزی که میگی بهش نیاز داری
Say I need
میگی نیاز داری

I’m not afraid anymore
دیگه از هیچی نمیترسم
What makes you sure you’re all I need?
از کجا اینقدر مطمئنی تو اونی هستی که بهش نیاز دارم؟
Forget about it
فراموشش کن
And when you walk out the door and leave me torn
وقتی از اون در میری بیرون و منو همینجوری ول میکنی
You’re teachin’ me to live without it
داری بهم یاد میدی چجوری بدون تو زندگی کنم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 1) میانگین امتیازات: 4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00