2016-2020دنس / الکترونیک

Let Me Love You

Download

Let Me Love You By Justin Bieber
feat. DJ Snake

I used to believe
باور داشتم
We were burnin’ on the edge of somethin’ beautiful (Somethin’ beautiful)
ما در شرف شعله ور کردن یه چیز زیبا (عشق) بودیم
Somethin’ beautiful (Somethin’ beautiful)
یه چیز زیبا
Sellin’ a dream
رویا فروشی
Smoke and mirrors keep us waitin’ on a miracle (Oh)
و رویابافی با ما کاری کرد که منتظر یه معجزه بمونیم
On a miracle (Oh)
یه معجزه

Say, go through the darkest of days
بگو تاریک ترین روزها رو پشت سر میذاریم
Heaven’s a heartbreak away
خدا غم و غصه ها رو دور میکنه
Never let you go, never let me down
هیچوقت نمیذارم بری، هیچوقت نا امیدم نمیکنی
Oh, it’s been a hell of a ride
عجب سفر خفنی بشه
Driving the edge of a knife
لحظات نفس گیر رانندگی
Never let you go, never let me down
هیچوقت نمیذارم بری، هیچوقت نا امیدم نمیکنی

Don’t you give up, nah-nah-nah
پا پس نکش، نه نه
I won’t give up, nah-nah-nah
پا پس نمیکشم، نه نه
Let me love you
بذار عاشقت باشم
Let me love you
بذار عاشقت باشم
Don’t you give up, nah-nah-nah
پا پس نکش، نه نه
I won’t give up, nah-nah-nah
پا پس نمیکشم، نه نه
Let me love you
بذار عاشقت باشم
Let me love you
بذار عاشقت باشم
Oh, no, no, no, no, no
نه، نه، نه

(Oh-oh)
(Oh-oh)
(Oh-oh-oh)

Don’t fall asleep (Ooh)
پشت فرمون خوابت نبره
At the wheel, we’ve got a million miles ahead of us
هنوز هزاران کیلومتر مونده که باید رانندگی کنیم
Miles ahead of us
هزاران کیلومتر مونده
All that we need (Oh)
تنها چیزی که نیاز داریم اینه که
Is a rude awakening to know we’re good enough
به این حقیقت برسیم و بدونیم که ما به اندازه کافی خوب هستیم
(Yeah) Know we’re good enough
بدونیم که ما به اندازه کافی خوب هستیم

Say, go through the darkest of days
بگو تاریک ترین روزها رو پشت سر میذاریم
Heaven’s a heartbreak away
خدا غم و غصه ها رو دور میکنه
Never let you go, never let me down
هیچوقت نمیذارم بری، هیچوقت نا امیدم نمیکنی
Oh it’s been a hell of a ride
عجب سفر خفنی بشه
Driving the edge of a knife
لحظات نفس گیر رانندگی
Never let you go, never let me down
هیچوقت نمیذارم بری، هیچوقت نا امیدم نمیکنی

Don’t you give up, nah-nah-nah
پا پس نکش، نه نه
I won’t give up, nah-nah-nah
پا پس نمیکشم، نه نه
Let me love you
بذار عاشقت باشم
Let me love you
بذار عاشقت باشم
Don’t you give up, nah-nah-nah
پا پس نکش، نه نه
I won’t give up, nah-nah-nah
پا پس نمیکشم، نه نه
Let me love you
بذار عاشقت باشم
Let me love you
بذار عاشقت باشم
Oh, no, no, no, no, no
نه، نه، نه

(Oh-oh)
(Oh-oh)
(Oh-oh-oh)

Oh, no, no, no, no
نه، نه، نه

Don’t you give up, nah-nah-nah
پا پس نکش، نه نه
I won’t give up, nah-nah-nah
پا پس نمیکشم، نه نه
Let me love you
بذار عاشقت باشم
Let me love you
بذار عاشقت باشم
Don’t you give up, nah-nah-nah
پا پس نکش، نه نه
I won’t give up, nah-nah-nah
پا پس نمیکشم، نه نه
Let me love you
بذار عاشقت باشم
Let me love you
بذار عاشقت باشم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 9) میانگین امتیازات: 4.4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

1 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
ناشناس
ناشناس
2 ماه قبل

عالی

0:00
0:00