2001-2010راک

Sometimes

Download

Sometimes By Reamonn

Words on her lips
کلمه هایی که از لباش
Begin to slip
ناخواسته جاری میشن
She’s loosing her grip on herself
اون داره کنترل خودش رو از دست میده
And when she wants more
و وقتی که سهم بیشتری از زندگی میخواد
Oh no, no
نه، نه
She can’t have more
چیز بیشتری به دست نمیاره
Oh no, no
نه، نه
She feels like she’s holding back
حس میکنه بقیه مانع این میشن که
A life that she deserves
به زندگی ای که لایقش هست برسه

She said Sometimes
اون میگه بعضی وقت ها
You’re asking yourself why
از خودت میپرسی آخه چرا
You feel you can’t get by
حس میکنی دیگه نمیتونی دوام بیاری
You feel you’re crawling on your knees
حس میکنی داری چهار دست و پا به زندگی ادامه میدی

A voice from inside
یه صدایی از درون به گوش میرسه
Oh no, no
نه، نه
Is telling her lies
که داره بهش دروغ میگه
Oh no, no
نه، نه
Her dreams come crashing down
رویاهاش داره بر باد میره
Like a burning sky at night
مثل آسمونی که تو شب برافروخته شده
No longer a child
دیگه بچه نیستی
You are the one
تو همونی هستی که دنبالشی
You can’t deny
نمیتونی انکار کنی
What you have become
اینکه چرا کارت به اینجا رسیده
It can’t hurt you
قبول کردنش بهت آسیب نمیزنه
But it can eat you up inside
ولی میتونه از درون نابودت کنه

She said sometimes
اون میگه بعضی وقت ها
You’re asking yourself why
از خودت میپرسی آخه چرا
You feel you can’t get by
حس میکنی دیگه نمیتونی دوام بیاری
You feel you’re crawling on your knees
حس میکنی داری چهار دست و پا به زندگی ادامه میدی

She said sometimes
اون میگه بعضی وقت ها
You’re asking yourself why
از خودت میپرسی آخه چرا
You feel you can’t get by
حس میکنی دیگه نمیتونی دوام بیاری
You’re sick of begging, begging please
از التماس و خواهش کردن خسته شدی

And now you stand up
و حالا رو پاهات وایسا
And look them straight in the eyes
و مستقیم تو چشاشون نگاه کن
You’re not believing their lies
دیگه دروغ هاشون رو باور نمیکنی
You’re taking it straight from the heart
تو دیگه از اعماق وجودت الهام میگیری
It’s time for a new start
وقتش شده که از اول شروع کنی
Time for a new start
وقتشه که از اول شروع کنی
Cause if it’s not love well
چون اگه این عشق نیست خب
It’s not enough
دیگه برات مناسب نیست
You deserve more yeah
تو لایق بیشتر از این ها هستی آره
More than what you’ve got
بیشتر از هر چیزی که تا حالا تجربه کردی
Inside a voice is screaming
از درون صدای فریادی به گوش میرسه
Get off your knees
از رو زانوهات بلند شو
Get up
رو پاهات وایسا
She screams
اون داره فریاد میزنه
Sometimes
بعضی وقتا
Sometimes their lies are their disguise
بعضی وقتا آدما پشت دروغ هاشون پنهان میشن
Sometimes
بعضی وقتا
Sometimes the beautiful will cry
بعضی وقتا این زیباییه که به گریه میوفته
Sometimes
بعضی وقتا
You’re reaching inside
خود واقعیت رو پیدا میکنی
And now you’re floating like a breeze
و بعدش مثل یه نسیم به حرکت ادامه میدی
And saying goodbye
و خداحافظی میکنی

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 156) میانگین امتیازات: 4.6

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00