2016-2020پاپ

Falling

Download

Falling By Harry Styles

I’m in my bed
رو تختمم
And you’re not here
و تو اینجا نیستی
And there’s no one to blame
و هیچ کس مقصر نیست
But the drink in my wandering hands
جز نوشیدنی که تو دستای بی قرارمه
Forget what I said
فراموش کن چی گفتم
It’s not what I meant
منظورم این نبود
And I can’t take it back
و نمیتونم حرفمو پس بگیرم
I can’t unpack the baggage you left
نمیتونم با خاطراتی که به جا گذاشتی کنار بیام

What am I now? What am I now?
الان چی هستم؟ الان چی هستم؟
What if I’m someone I don’t want around?
اگه من اون آدمی باشم که ازش خوشم نمیاد چی؟
I’m falling again, I’m falling again, I’m falling
دوباره دارم نابود میشم، دوباره دارم نابود میشم، نابود میشم
What if I’m down?
اگه افسرده شده باشم چی؟
What if I’m out?
اگه از پسش بر نیام چی؟
What if I’m someone you won’t talk about?
اگه من کسی باشم که تو نخوایی درباره ش حرف بزنی چی؟
I’m falling again, I’m falling again, I’m falling
دوباره دارم نابود میشم، دوباره دارم نابود میشم، نابود میشم

You said you care
گفتی برات مهمه
And you missed me too
و دل تو هم برام تنگ میشه
And I’m well aware I write too many songs about you
و حواسم هست که دارم ترانه های زیادی درباره ت مینویسم
And the coffee’s out
و بیرون قهوه خوردنامون
At the Beachwood Cafe
تو کافه بیچ وود
And it kills me ’cause I know we’ve run out of things we can say
و این منو میکشه چون میدونم دیگه چیزی بینمون نیست که دربارش حرف بزنیم

What am I now? What am I now?
الان چی هستم؟ الان چی هستم؟
What if I’m someone I don’t want around?
اگه من اون آدمی باشم که ازش خوشم نمیاد چی؟
I’m falling again, I’m falling again, I’m falling
دوباره دارم نابود میشم، دوباره دارم نابود میشم، نابود میشم
What if I’m down?
اگه افسرده شده باشم چی؟
What if I’m out?
اگه از پسش بر نیام چی؟
What if I’m someone you won’t talk about?
اگه من کسی باشم که تو نخوایی درباره ش حرف بزنی چی؟
I’m falling again, I’m falling again, I’m falling
دوباره دارم نابود میشم، دوباره دارم نابود میشم، نابود میشم

And I get the feeling that you’ll never need me again
و این حس رو دارم که دیگه هیچوقت بهم نیاز پیدا نمیکنی

What am I now? What am I now?
الان چی هستم؟ الان چی هستم؟
What if you’re someone I just want around
اگه تو تنها کسی باشی که من ازش خوشم بیاد چی؟
I’m falling again, I’m falling again, I’m falling
دوباره دارم نابود میشم، دوباره دارم نابود میشم، نابود میشم
What if I’m down?
اگه افسرده شده باشم چی؟
What if I’m out?
اگه از پسش بر نیام چی؟
What if I’m someone you won’t talk about?
اگه من کسی باشم که تو نخوایی درباره ش حرف بزنی چی؟
I’m falling again, I’m falling again, I’m falling
دوباره دارم نابود میشم، دوباره دارم نابود میشم، نابود میشم

مترجم: داود صمدی

 enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 5) میانگین امتیازات: 4.2

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00