2016-2020پاپ

Feel Me

Download

Feel Me By Selena Gomez

No one love you like I love ya
هیچکی مثل من دوستت نداره
Never cheat, never lie
هیچوقت خیانت نکردم، هیچوقت دروغ نگفتم
Never put no one above ya
هیچوقت نذاشتم کسی جای تو رو برام بگیره
I gave you space and time
ازت فاصله گرفتم و بهت زمان دادم

And now you’re telling me you miss it
و الان داری میگی که دلت برا اون روزا تنگ شده
And I’m still on your mind
و هنوزم به من فکر میکنی
We were one in a million
رابطه ما بی نظیر بود
And love is hard to find
و پیدا کردن عشق واقعی سخته

Do you stay up late, just so you don’t dream?
تا دیر وقت خوابت نمیبره و واسه همین دیگه رویایی نمیبینی؟

Every time your lips touch another
هر وقت که یکی دیگه رو میبوسی
I want you to feel me
باید منو حس کنی
I want you to feel me
باید منو حس کنی

Every time you dance with somebody
هر وقت که با یکی دیگه میرقصی
I want you to feel me
باید منو حس کنی
I want you to feel me
باید منو حس کنی

Do your days get a little bit longer?
روزات یکم طولانی تر نشده؟
Nights get a little bit colder?
شبات یکم سردتر نشده؟
Heartbeat a little bit louder?
صدای تپش قلبت یکم بیشتر نشده؟
Hah ah ah ah oh (do you feel me?)
(حسم میکنی؟)

Days get a little bit longer? (Feel me)
روزات یکم طولانی تر نشده؟
Nights get a little bit colder? (Feel me)
شبات یکم سردتر نشده؟
Heartbeat a little bit louder?
صدای تپش قلبت یکم بیشتر نشده؟
Hah ah ah ah oh

When you’re running, who you run to?
وقتی داری عجله میکنی، برا دیدن کی میری؟
Where do you go to hide?
کجا خودتو گم و گور میکنی؟
When she ain’t giving you enough to get you through the night
وقتی طرف اونجوری که باید هواتو نداره تا شب رو به صبح برسونی

Won’t be caught up in the middle
گرفتار این رابطه های
Of your highs and your lows
پر فراز و نشیبی که داری نشو
Baby, ‘long as you’re not with me, you’ll always be alone
عزیزم، تا زمانی که با من نباشی، برای همیشه تنهایی

Do you stay up late, just so you don’t dream?
تا دیر وقت خوابت نمیبره و واسه همین دیگه رویایی نمیبینی؟

Every time your lips touch another
هر وقت که یکی دیگه رو میبوسی
I want you to feel me
باید منو حس کنی
I want you to feel me
باید منو حس کنی

Every time you dance with somebody
هر وقت که با یکی دیگه میرقصی
I want you to feel me
باید منو حس کنی
I want you to feel me
باید منو حس کنی

Do your days get a little bit longer?
روزات یکم طولانی تر نشده؟
Nights get a little bit colder?
شبات یکم سردتر نشده؟
Heartbeat a little bit louder?
صدای تپش قلبت یکم بیشتر نشده؟
Hah ah ah ah oh (do you feel me?)
(حسم میکنی؟)

Days get a little bit longer? (Feel me)
روزات یکم طولانی تر نشده؟
Nights get a little bit colder? (Feel me)
شبات یکم سردتر نشده؟
Heartbeat a little bit louder?
صدای تپش قلبت یکم بیشتر نشده؟
Hah ah ah ah oh

Feel me (feel me)
حسم کن
Feel me (feel me)
حسم کن
Feel me (feel me)
حسم کن

Every time your lips touch another
هر وقت که یکی دیگه رو میبوسی
I want you to feel me
باید منو حس کنی
I want you to feel me
باید منو حس کنی

Every time you dance with somebody
هر وقت که با یکی دیگه میرقصی
I want you to feel me
باید منو حس کنی
I want you to feel me
باید منو حس کنی

Do your days get a little bit longer?
روزات یکم طولانی تر نشده؟
Nights get a little bit colder?
شبات یکم سردتر نشده؟
Heartbeat a little bit louder?
صدای تپش قلبت یکم بیشتر نشده؟
Hah ah ah ah oh (do you feel me?)
(حسم میکنی؟)

Days get a little bit longer? (Feel me)
روزات یکم طولانی تر نشده؟
Nights get a little bit colder? (Feel me)
شبات یکم سردتر نشده؟
Heartbeat a little bit louder?
صدای تپش قلبت یکم بیشتر نشده؟
Hah ah ah ah oh

Every time your lips touch another
هر وقت که یکی دیگه رو میبوسی
Hah ah ah ah oh
Every time you dance with somebody
هر وقت که با یکی دیگه میرقصی

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 4.8

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00