2016-2020دنس / الکترونیک

Stay

Download

Stay By Alessia Cara

Waiting for the time to pass you by
منتظر میمونم تا بلکه زمان منصرفت کنه
Hope the winds of change will change your mind
امیدوارم ورق برگرده و نظرت تغییر کنه
I could give a thousand reasons why
میتونم هزارتا دلیل برات بیارم
And I know you, and you’ve got to
و من میشناسمت و تو مجبوری که

Make it on your own, but we don’t have to grow up
تنهایی از عهده ش بر بیای، ولی نباید مثل بزرگسالا رفتار کنیم
We can stay forever young
میتونیم تا ابد جوون بمونیم
Living on my sofa, drinking rum and cola
رو مبل من زندگی کنیم و نوشابه و رام بخوریم
Underneath the rising sun
زیر طلوع خورشید
I could give a thousand reasons why
میتونم هزارتا دلیل برات بیارم
But you’re going, and you know that
ولی داری میری و خودت اینو میدونی

All you have to do is stay a minute
تنها کاری که باید بکنی اینه که یه لحظه پیشم بمونی
Just take your time
فقط زود تصمیم نگیر
The clock is ticking, so stay
هنوز وقت داریم، پس پیشم بمون
All you have to do is wait a second
تنها کاری که باید بکنی اینه که یه ثانیه صبر کنی
Your hands on mine
دست تو دست هم
The clock is ticking, so stay
هنوز وقت داریم، پس پیشم بمون

All you have to do is
تنها کاری که باید بکنی اینه
All you have to do is stay
تنها کاری که باید بکنی اینه که پیشم بمونی

Won’t admit what I already know
نمیتونم باهاش کنار بیام وقتی میدونم چی میشه
I’ve never been the best at letting go
هیچوقت تموم کردن یه رابطه رو بلد نبودم
I don’t wanna spend the night alone
نمیخوام شبا رو تنها بگذرونم
Guess I need you, and I need to
فکر کنم بهت نیاز دارم و اینکه باید

Make it on my own, but I don’t wanna grow up
تنهایی از عهده ش بر بیام، ولی نباید مثل بزرگسالا رفتار کنم
We can stay forever young
میتونیم تا ابد جوون بمونیم
Living on my sofa, drinking rum and cola
رو مبل من زندگی کنیم و نوشابه و رام بخوریم
Underneath the rising sun
زیر طلوع خورشید
I could give a million reasons why
میتونم هزاران هزار دلیل برات بیارم
But you’re going, and you know that
ولی داری میری و خودت اینو میدونی

All you have to do is stay a minute
تنها کاری که باید بکنی اینه که یه لحظه پیشم بمونی
Just take your time
فقط زود تصمیم نگیر
The clock is ticking, so stay
هنوز وقت داریم، پس پیشم بمون
All you have to do is wait a second
تنها کاری که باید بکنی اینه که یه ثانیه صبر کنی
Your hands on mine
دست تو دست هم
The clock is ticking, so stay
هنوز وقت داریم، پس پیشم بمون

All you have to do is
تنها کاری که باید بکنی اینه
All you have to do is stay
تنها کاری که باید بکنی اینه که پیشم بمونی

All you have to do is stay
تنها کاری که باید بکنی اینه که پیشم بمونی
So stay, yeah
پس پیشم بمون، آره

All you have to do is stay a minute
تنها کاری که باید بکنی اینه که یه لحظه پیشم بمونی
Just take your time
فقط زود تصمیم نگیر
The clock is ticking, so stay
هنوز وقت داریم، پس پیشم بمون
All you have to do is wait a second
تنها کاری که باید بکنی اینه که یه ثانیه صبر کنی
Your hands on mine
دست تو دست هم
The clock is ticking, so stay
هنوز وقت داریم، پس پیشم بمون
All you have to do is stay
تنها کاری که باید بکنی اینه که پیشم بمونی

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 0) میانگین امتیازات: 0

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00