2001-2010راک

All Alone

Download

All Alone By The Beautified Project

Watching the mirror stare at me
به تصویر آینه که بهم خیره شده نگاه میکنم
Watching the future spit on me
به آینده ای که تو صورتم تف میکنه نگاه میکنم
Watching me going down
دارم نابود شدن خودمو میبینم
It’s hard watching you walk away
تماشای دور شدنت سخته

Sitting here all alone
تک و تنها اینجا نشستم
Comes tomorrow I’ll be gone
فردا که بیاد من رفتنی شدم
Even my neighbour Jerry the nun
حتی راهبه جری که همسایمه هم
Hasn’t got a clue what’s going on
نفهمیده موضوع از چه قراره و چه خبر شده

Getting high all alone
تک و تنها دارم اوج میگیرم
All our lives pretending clones
زندگیمون شده تظاهر به اینکه شبیه بقیه هستیم
What is wrong with a bit of shame?
یکم خجالت کشیدن چه اشکالی داره؟
When you know you’re the one to blame
وقتی میدونی تو همونی هستی که باید سرزنش بشه

Whispers will turn to louder screams
زمزمه هایی که به فریادهای بلندتری تبدیل میشن
My life will fall like an autumn leaf
زندگی من هم مثل یه برگ پاییزی به پایان میرسه
Shadows of the past haunting our dreams
غم و غصه های گذشته، رویاهای ما رو تسخیر میکنن
Tonight is the night and I’m so pleased
امشب همون شبیه که منتظرش بودم و خیلی خوشحالم

Sitting here all alone
تک و تنها اینجا نشستم
Comes tomorrow I’ll be gone
فردا که بیاد من رفتنی شدم
Even my neighbour Jerry the nun
حتی راهبه جری که همسایمه هم
Hasn’t got a clue what’s going on
نفهمیده موضوع از چه قراره و چه خبر شده

Hey, hey pain …
… آهای درد
Sitting here all alone
تک و تنها اینجا نشستم
Resting on the table a little gun
یه تفنگ کوچیک روی میز جا خوش کرده
Even my neighbour Jerry the nun
حتی راهبه جری که همسایمه هم
She hasn’t got a clue
نفهمیده موضوع از چه قراره
She hasn’t got a clue what’s going on …
… نفهمیده موضوع از چه قراره و چه خبر شده

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 27) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

2 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
ناشناس
ناشناس
6 ماه قبل

چه ترجمه زیبایی … لذت بردم

0:00
0:00