2021-2022پاپ

Baby

Download

Baby By INNA

I tried to fit in
سعی کردم باهاش کنار بیام
But they don’t love me as I’m
ولی اونا منو اونجوری که هستم دوست ندارن
So I don’t get it, mmm
خب من متوجه ش نمیشم
And you tried to tell ’em
و تو سعی میکنی بهشون بگی
How much we love each other
که چقدر عاشق همدیگه هستیم
And they still don’t get it, mmm
و اونا هنوزم متوجه ش نمیشن

Give me the keys and le-let’s just drive
سوییچ رو بده من و بیا بزنیم به جاده
We’re rocking body to body, we can go far
تو بغل هم تاب میخوریم، میتونیم به دور دستها بریم
And we’ll be together no matter what
و هر اتفاقی بیوفته با هم میمونیم
We’re rocking body to body (Body to body)
تو بغل هم تاب میخوریم

Run away with me, baby, baby, baby
با من فرار کن عزیزم، عزیزم، عزیزم
Just let them talk, we’re finally free
بذار هر چی میخوان بگن، بالاخره آزاد شدیم
Now follow, follow me, baby, baby, baby
حالا دنبالم بیا عزیزم، عزیزم، عزیزم
Just let them talk and run away with me
بذار هر چی میخوان بگن و با من فرار کن

(Run away with me, baby, baby, baby)
با من فرار کن عزیزم، عزیزم، عزیزم
(Let, foll-ll-llow me, Baby, baby, baby)
دنبالم بیا عزیزم، عزیزم، عزیزم
(Run away with me, baby, baby, baby)
با من فرار کن عزیزم، عزیزم، عزیزم
(Let, foll-ll-llow me, Baby, baby, baby)
دنبالم بیا عزیزم، عزیزم، عزیزم

What’s wrong about me?
مگه من چمه؟
Now found a friend, a lover
بالاخره یه دوست، یه عاشق پیدا کردم
All that I was dreaming in, mmm
همون چیزی که درباره ش رویاپردازی میکردم
They got to fit in
اونا باید باهاش کنار بیان
They should accept the truth
باید حقیقت رو بپذیرن
And story that we’re living in, mmm
همین ماجرایی که داریم تجربه ش میکنیم

Give me the keys and le-let’s just drive
سوییچ رو بده من و بیا بزنیم به جاده
We’re rocking body to body, we can go far
تو بغل هم تاب میخوریم، میتونیم به دور دستها بریم
And we’ll be together no matter what
و هر اتفاقی بیوفته با هم میمونیم
We’re rocking body to body, Body to body
تو بغل هم تاب میخوریم

Run away with me, baby, baby, baby
با من فرار کن عزیزم، عزیزم، عزیزم
Just let them talk, we’re finally free
بذار هر چی میخوان بگن، بالاخره آزاد شدیم
Now follow, follow me, baby, baby, baby
حالا دنبالم بیا عزیزم، عزیزم، عزیزم
Just let them talk and run away with me
بذار هر چی میخوان بگن و با من فرار کن

(Run away with me, baby, baby, baby)
با من فرار کن عزیزم، عزیزم، عزیزم
(Let, foll-ll-llow me, Baby, baby, baby)
دنبالم بیا عزیزم، عزیزم، عزیزم
(Run away with me, baby, baby, baby)
با من فرار کن عزیزم، عزیزم، عزیزم
(Let, foll-ll-llow me, Baby, baby, baby)
دنبالم بیا عزیزم، عزیزم، عزیزم

So run away with me
پس با من فرار کن
‘Cause we’re finally free
چون بالاخره داریم آزاد میشیم
Now let them talk
دیگه بذار هر چی میخوان بگن
Just let them talk, talk, talk
بذار هر چی میخوان بگن، بگن، بگن

Run away with me, baby, baby, baby
با من فرار کن عزیزم، عزیزم، عزیزم
Just let them talk, we’re finally free
بذار هر چی میخوان بگن، بالاخره آزاد شدیم
Now follow, follow me, baby, baby, baby
حالا دنبالم بیا عزیزم، عزیزم، عزیزم
Just let them talk and run away with me
بذار هر چی میخوان بگن و با من فرار کن

(Run away with me, baby, baby, baby)
با من فرار کن عزیزم، عزیزم، عزیزم
(Let, foll-ll-llow me, Baby, baby, baby)
دنبالم بیا عزیزم، عزیزم، عزیزم
(Run away with me, baby, baby, baby)
با من فرار کن عزیزم، عزیزم، عزیزم
(Let, foll-ll-llow me, Baby, baby, baby)
دنبالم بیا عزیزم، عزیزم، عزیزم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 8) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

2 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
JuniorMarlene
JuniorMarlene
1 سال قبل

🇺🇲🦅ای کاش زودتر در جمع شما باشم و هیچ وقت از خانواده بزرگ موسیقی آمریکا دور نباشید که سخت در عذاب خواهید بود مشابه من که سخت و با آرزوی آن روز و همراه خانواده🔹❤️❤️❤️🔹

JuniorMarlene
JuniorMarlene
1 سال قبل

🔹🇺🇲🦅🇺🇲🔹
ای کاش زودتر در جمع شما باشم و هیچ وقت از خانواده بزرگ
موسیقی آمریکا دور نباشید که سخت در عذاب خواهید بود مشابه من که سخت و با آرزوی آن روز و همراه خانواده
🔹❤️❤️❤️🔹

0:00
0:00