2011-2015کانتری

Back on the Map

Download

Back on the Map By Kacey Musgraves

Gotten too far off the map
انگار از نقشه خارج شدم
Not so sure I can get back
زیاد مطمئن نیستم که بتونم برگردم
Was I the one who drifted off?
این من بودم که از مسیر منحرف شدم؟
Did I take advantage of good love?
این من بودم که از رابطه عاشقانه سو استفاده کردم؟
‘Cause I swear I did everything I could’ve done
چون قسم میخورم که هر کاری از دستم بر میومد انجام دادم
But what good is love without the trust?
اما عشقی که توش اعتماد نباشه به چه درد میخوره؟
Does anybody wanna…
… کسی هست که بخواد

Put me back, put me back
منو برگردونه، منو برگردونه
On the map
به یه جایی تو نقشه
I’d be all about it
تمام فکر و ذکرم شده این
I’d do anything, anything
هر کاری لازم باشه انجام میدم
That you asked
هر کاری که بگی
‘Cause, honestly, I’ve been
چون، صادقانه بگم، من خیلی وقته که
Out of touch and out of reach
از دنیا بی خبرم و دور از دسترس زندگی میکنم
Just looking for someone
دارم دنبال یکی میگردم
Anything that’s finally gonna put me back
هرچی که بتونه آخرش منو برگردونه
Put me back on the map
منو به یه جایی تو نقشه برگردونه

Something steady, something good
یه چیز همیشگی، یه چیز عالی
It’s probably closer than I thought it could be
احتمالا نزدیکتر از اونیه که فکر میکردم
All this off the grid, it’s getting old
از زندگی شهری دور شدن دیگه قدیمی شده
And my compass says I’m getting close
و قطب نما میگه که دارم نزدیک میشم
But I don’t know, it’s hard to rеad
هر چند مطمئن نیستم، کار کردن باهاش سخته
So I’ll just keep moving, hoping someone out therе’s gonna…
… پس به راهم ادامه میدم، امیدوارم یه نفر یه جایی بیاد و

Put me back, put me back
منو برگردونه، منو برگردونه
On the map
به یه جایی تو نقشه
I’d be all about it
تمام فکر و ذکرم شده این
I’d do anything, anything
هر کاری لازم باشه انجام میدم
That you asked
هر کاری که بگی
‘Cause, honestly, I’ve been
چون، صادقانه بگم، من خیلی وقته که
Out of touch and out of reach
از دنیا بی خبرم و دور از دسترس زندگی میکنم
Just looking for someone
دارم دنبال یکی میگردم
Anything that’s finally gonna put me back
هرچی که بتونه آخرش منو برگردونه
Put me back on the map
منو به یه جایی تو نقشه برگردونه

S.O.S., it’s out of hand
به دادم برسید، کاری از دستم بر نمیاد
Just holding out for a love again
فقط به امید یه عشق دوباره دارم دوام میارم
I’m sending signals, find me fast
دارم علامت میفرستم، زود پیدام کنید
I know, I know there’s gotta be somebody who can…
… میدونم، میدونم باید یه نفر باشه که بتونه

Put me back, put me back
منو برگردونه، منو برگردونه
On the map
به یه جایی تو نقشه
‘Cause I’d be all about it
تمام فکر و ذکرم شده این
I’d do anything, anything
هر کاری لازم باشه انجام میدم
That you asked
هر کاری که بگی
‘Cause, honestly, I’ve been
چون، صادقانه بگم، من خیلی وقته که
Out of touch and out of reach
از دنیا بی خبرم و دور از دسترس زندگی میکنم
Just looking for someone
دارم دنبال یکی میگردم
Anything that’s finally gonna put me back
هرچی که بتونه آخرش منو برگردونه
Put me back on the map
منو به یه جایی تو نقشه برگردونه

On the map
به یه جایی تو نقشه
On the map
به یه جایی تو نقشه

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 1) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00