2011-2015پاپ

Unconditionally

Download

Unconditionally By Katy Perry

Oh no, did I get too close?
نکنه زیادی خودمونی شده باشم؟
Oh, did I almost see what’s really on the inside?
نکنه یه جورایی از راز دلت با خبر شده باشم؟

All your insecurities
این دلواپس بودن هات
All that dirty laundry
تموم اون مسائلی که نمیشه گفت
Never made me blink one time
هیچکدوم باعث نشدن یبارم نادیده بگیرمت

Unconditional, unconditionally
بی قید و شرط، بی چون و چرا
I will love you unconditionally
بی قید و شرط عاشقت میمونم
There is no fear now
الان دیگه از هیچی نترس
Let go and just be free
فقط آزاد و رها باش
I will love you unconditionally
بی قید و شرط عاشقت میمونم

So come just as you are to me
پس وقتی پیش منی فقط خودت باش
Don’t need apologies
نیازی به عذرخواهی نیست
Know that you are worthy
اینو بدون که با ارزشی
I’ll take your bad days with your good
روزای خوب و بدت مال خودم
Walk through the storm, I would
میزنم تو دل طوفان، چرا که نه
I’d do it all because I love you
همه این کارارو میکنم چون عاشقتم
I love you
عاشقتم

Unconditional, unconditionally
بی قید و شرط، بی چون و چرا
I will love you unconditionally
بی قید و شرط عاشقت میمونم
There is no fear now
الان دیگه از هیچی نترس
Let go and just be free
فقط آزاد و رها باش
I will love you unconditionally
بی قید و شرط عاشقت میمونم

So open up your heart and just let it begin
پس در قلبتو باز کن و فقط بذار شروع بشه
Open up your heart and just let it begin
در قلبتو باز کن و فقط بذار شروع بشه
Open up your heart and just let it begin
در قلبتو باز کن و فقط بذار شروع بشه
Open up your heart
در قلبتو باز کن

Acceptance is the key to be
پذیرش بی قید و شرط کلیدشه
To be truly free
کلید آزادی حقیقی
Will you do the same for me?
تو هم بخاطر من اینکارو میکنی؟

Unconditional, unconditionally
بی قید و شرط، بی چون و چرا
I will love you unconditionally
بی قید و شرط عاشقت میمونم
And there is no fear now
الان دیگه از هیچی نترس
Let go and just be free
فقط آزاد و رها باش
‘Cause I will love you unconditionally, oh yeah
چون بی قید و شرط عاشقت میمونم، آره

I will love you (Unconditionally)
بی قید و شرط) عاشقت میمونم)
I will love you
عاشقت میمونم
I will love you unconditionally
بی قید و شرط عاشقت میمونم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00