1950-2000پاپ

Can’t Let You Go

Download

Can’t Let You Go By Modern Talking

You don’t need nobody
تو به هیچکس نیاز نداری
When you’re down and so alone
وقتایی که حالت گرفته س و خیلی تنهایی
And there’s no telephone
و کسی باهات تماس نمیگیره
No one called you at your home, my baby
و هیچکس تو خونه بهت توجه نمیکنه، عزیزم

Oh tell me that you need me
بگو که به من نیاز داری
And I’m sailing back to you
تا من به طرف تو راهی بشم
And I’m staying, yes it’s true
کنارت موندگار میشم، آره حقیقت داره
For you I am the fool, you’re my lady
از نظر تو من یه احمقم، ولی تو بانوی منی

Can’t let you go, I need you so
نمیذارم بری، خیلی بهت نیاز دارم
Can’t let you go, the time will show
نمیذارم بری، گذر زمان ثابت میکنه
Can’t let you go, you break my heart for all the time
نمیذارم بری، تو همیشه دلمو میشکنی

Can’t let you go, I need you so
نمیذارم بری، خیلی بهت نیاز دارم
Can’t let you go, the time will show
نمیذارم بری، گذر زمان ثابت میکنه
Can’t let you go, you break my heart for all the time
نمیذارم بری، تو همیشه دلمو میشکنی

Can’t let you go
نمیذارم بری

Heaven will miss an angel
بهشت یه فرشته رو از دست میده
And I know you are the sun
و میدونم که تو مثل آفتاب میدرخشی
But baby now you’re gone
اما عزیزم حالا که رفتی
My heart it needs a home, oh baby
قلبم به یه سرپناه نیاز داره، عزیزم

Oh tell me that you miss me
بگو که تو هم دلتنگم شدی
And I’m driving home to you
تا خودمو برسونم خونه پیش تو
You broke the golden rules
تو قوانین طلایی رو زیر پا گذاشتی
For you I am the fool, you’re my lady
از نظر تو من یه احمقم، ولی تو بانوی منی

Can’t let you go, I need you so
نمیذارم بری، خیلی بهت نیاز دارم
Can’t let you go, the time will show
نمیذارم بری، گذر زمان ثابت میکنه
Can’t let you go, you break my heart for all the time
نمیذارم بری، همیشه دلمو میشکنی
Can’t let you go, I need you so
نمیذارم بری، خیلی بهت نیاز دارم
Can’t let you go, the time will show
نمیذارم بری، گذر زمان ثابت میکنه
Can’t let you go, you break my heart for all the time
نمیذارم بری، همیشه دلمو میشکنی

I can’t let you go
نمیذارم بری
Never let you go
هیچوقت نمیذارم بری

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 0) میانگین امتیازات: 0

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00